Ohlášky ze dne 13.6.2021

12.06.2021 20:28

Dnes je 11. neděle v mezidobí

Po. – v 15,00 hod.     Za + Jana Graycmana

Út. - tichá mše svatá v 7,00 hod.

Ve čtvrtek a v pátek nebude mše svatá

So. – ve 14,00 hod.     Za + Josefa Jurčíka

Příští neděle je 12. neděle v mezidobí

 

Připomínám zapisování úmyslů mší svatých od 21.6.

 

Od úterý odjíždím s mládeží a do soboty mě zastupuje

P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160 

 

Na neděli se již nebudeme zapisovat na mši svatou. Stále platí příslušná hygienická opatření, jak jsme slyšeli v prohlášení našich biskupů.

 

Ve čtvrtek jsme zváni od  16,30 hod. na Fatimské odpoledne do Vsetína. Více ve vývěsce a na Farních stránkách.

 

Tento týden  se budeme modlit za Lukáše Zádilského, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět