Ohlášky ze dne 13.5.2018

13.05.2018 20:08

Dnes je 7. neděle velikonoční – den modliteb za Sdělovací prostředky

Po. – sv. Matěje, apoštola- mše svatá v 8,00 hod!!

St. – sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka

Pá. – 14,00 – Za + Boženu Slováčkovu

Večerní mše svatá již v 17,00 hod.

So. –Svatodušní vigilie od 20,00 do 21,00 hod.

Ne. – Slavnost Seslání Ducha svatého – Sbírka na církevní školy v diecézi

 

Příští neděli 20.5. bude v 15,00 hod. na faře setkání dětí, rodičů, prarodičů, farníků našich i těch, kteří přichází mezi nás z okolních farností. Společně se připraví smažená vaječina  a můžeme spolu prožít hezké farní odpoledne.

Kdo by chtěl něco napéct a přinést, nebude se mu v tom bránit a bude to velmi vítané. Též uvítáme jako vstup 3 vejce, není podmínkou.  O další občerstvení bude postaráno. Srdečně vás zve váš duchovní otec P. Vlastimil Vaněk

 

Velké poděkování těm, kteří měli podíl, že se zvony zase rozezněly.

Srdečně děkuji všem, kteří se podíleli na dnešní slavnosti Prvního svatého přijímání - modlitbou, zpěvem, úklidem, výzdobou, službou u oltáře, pohoštěním… Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Od úterý bude zpovídat na Sv. Hostýně a od čtvrtku budu v nemocnici. Zastupovat mě bude P. František Král

tel: 731 402 160   Výuka náboženství ve čtvrtek nebude!!

 

O dnešním Svátku matek chci poděkovat všem maminkám za jejich otevřené milující mateřské srdce, jejich starostlivost, za lásku, kterou dávají svým dětem. Pán vám mnohokráte odplať vaši lásku.  A chci se dnes připojit  kytičkou modliteb.

Zpět