Ohlášky ze dne 13.12.2020

12.12.2020 22:04

Dnes je  3. neděle adventní

Po. -  sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

Út. a So. -  Rorátní mše svatá v 6,15 hod.

Příští neděle je 4. neděle adventní

Rád přijdu navštívit vaše nemocné, kteří nemohou přicházet na bohoslužby. Zkuste se porozhlédnout ve vašem okolí a nabídněte jim možnost tohoto setkání a rád je navštívím  v posvátné době adventní, nebo vánoční.  Nahlaste je prosím v sakristii, na faře, nebo na mobil: 739 246 029.

 

Připravme se dobře na Svátost smíření.  Též pozvěte i vaše děti, vnoučata, aby tuto svátost Božího milosrdenství neopomněli přijmout a mohli se dobře připravit na Ježíšovo narození.

 

Svátost smíření – každý kněz tento rok zpovídá ve své farnosti. Kdo by chtěl jít k Svátosti smíření k jinému zpovědníkovi – rozpis je vyvěšen, též na Farních stránkách.

V naší farnosti se zpovídá denně. Prosím využijte tuto možnost do neděle 20.12.

 

Zřejmě od úterý – budou v  sakristii k prodeji oblíbené čaje.

 

Dnes je ještě možné do pokladničky přispět na misie.

 

Od pondělí pak bude jako každý rok až do Narození Páně možnost přispět do pokladničky Jedním dárkem navíc  Letos tak podpoříme chudé děti v Bangladéši. Více ve vývěsce a Farní stránky.

 

V  pondělí bude vláda jednat o přechod ze třetího do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES. Prozatím platí 50 osob v kostele. Pokud by toto stanovisko bylo odsouhlaseno -  do kostela by mohlo přijít maximálně 35 účastníků bohoslužby.

 

Kázání P. Romana Vlka na: církev.cz

Zpět