Ohlášky ze dne 13.11.2022

13.11.2022 19:24

 

Dnes je 33. neděle v mezidobí

V úterý nebude mše svatá 

Čt. – sv. Alžběty Uherské, řeholnice – mše svatá v 8,00 hod.  

Příští neděle je Slavnost Ježíše Krista Krále

V 11,00 hod. bude mše svatá pro školní mládež

Minulou neděli byla sbírka na Charitu.  V naší farnosti činila 21 100 Kč. Všem dárcům patří upřímné dík a Pán Bůh zaplať

Arcidiecézní setkání mládeže od 12 let se uskuteční

18. – 19. 11.  v Olomouci.  Blíže vývěska a Farní stránky.  Povzbuzuji Vás k tomuto setkání a žehnám.

 

V týdnu od 13. do 21.11.2021 proběhne týden modliteb za mládež. Vytištěnou modlitba si vezměte domů.

 

Zapisování úmyslů mší svatých bude od pondělí 21.11.  

 

Zapojme se 23.11. Červenou středou, která je připomínkou lidí pronásledovaných pro víru. Je možné se zapojit modlitbou novény, která začíná v pondělí 14. listopadu a končí v úterý 22. listopadu 2022. Je možné si vytištěnou vzít vzadu na stolíku v kostele a též si stáhnout na:   církev.cz

Charita pořádá sběr šatstva ve Víceúčelovém charitním domě v Halenkově v úterý 15. a ve středu 16. listopadu. Prosíme o donášku čistého oblečení v igelitových pytlích.

 

Oznamuji, že v sobotu 19.11. budou mít církevní sňatek ve zdejším kostele Jiří Kopecký a Žofie Kováčová bytem Tábor.  

 

11.2. se uskuteční 2. Farní ples. Těm, kteří se chtějí zapojit s jeho přípravou,  jste srdečně zváni na informativní setkání, které bude dnes  v 15,00 hod. na faře.

Zpět