Ohlášky ze dne 12.6.2024

13.06.2022 08:03

Dnes je slavnost Nejsvětější Trojice

V 15,00 hod. bude slavena mše svatá v Uherské

od 14,30 – bude modlitba svatého růžence. Jste všichni srdečně zváni. Všem kteří se zapojili s přípravou na tuto slavnost patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Po. -  sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

V pondělí  a sobotu nebude mše svatá.

Út. – adorace v 17,15 hod. a mše svatá v 18,00 hod.

Čt. – Slavnost Těla a Krve Páně 17,40 Svátost smíření a v 18,00 mše svatá.

Před závěrečným požehnáním bude průvod kolem kostela. Bylo by krásné, kdyby si děvčátka přinesla květinky a sypaly je před Nejsvětější svátostí Oltářní.

 

V pátek bude mše svatá již v 16,30 hod.

Příští neděle je 12. neděle v mezidobí. Bude sbírka na církevní školy v diecézi

 

Charita Nový Hrozenkov nás zve do Zděchova na setkání seniorů, které se uskuteční ve středu – kde bude v  15,30 hod. mše svatá.

 

Jsme zváni do Olomouce na duchovní obnovu pro manžele a snoubence, kterou povede P. James Manjackal.  Blíže vývěska a Farní stránky.

 

Zapisování mší svatých na příští pololetí bude od pondělí 20.6. od 19,00 hod. na faře. Blíže: Farní stránky a vývěska.

Zpět