Ohlášky ze dne 12.3.2023

12.03.2023 09:25

Dnes je 3. neděle postní

Út. – tichá mše svatá již v 7,30 hod.

Příští neděle je 4. neděle postní.  V 11,00 bude mše svatá pro školní mládež

Dnes ve 14,30 bude Křížová cesta, kterou povedou matky

 

Společenství mládeže našeho děkanátu zve 17.-18.3. mladé od 14 let do Vsetína. Setkání začíná mší svatou v 18:00 a po skončení mše svaté pokračuje program v pastoračním centru. Možnost přespání.

 

- 25.3. – pouť do Napajedel za úctu k počatému životu a nenarozené děti

- 21.4. v 17,00 benefiční koncert v Evangelickém kostele v Huslenkách

 

Je zde nabídka velmi hezké knihy Leťme k Velikonocům. Kniha hravou formou provede Vaše rodiny třemi týdny před Velikonocemi. Je naplněna úkoly, písničkami, příběhy, které dětem i rodičům přiblíží smysl Velikonočních svátků. Je napsána v jednoduché angličtině. Autorkou je Barbora Raková. Cena za výtisk je 180 Kč. 

 

Vše na  Farních stránkách a ve vývěsce.

 

Tento týden se budeme modlit za Kláru Macháčovu  která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět