Ohlášky ze dne 12.2.2023

14.02.2023 08:38

Dnes je 6. neděle v mezidobí 

Út. – Tichá mše svatá v 8,00 hod. Za oběti zemětřesení v Turecku a Sýrii

St. – večerní mše svatá v 17,00 hod.

Pá. – pohřeb pana Jaroslava Šuláka v 15,00 hod.

Večerní mše svatá již nebude

Příští neděle je 7. neděle v mezidobí – bude sbírka na Haléř svatého Petra

V 11,00 - Mše svatá pro školní mládež

 

Chci poděkovat všem, kteří se obětavě podíleli na přípravě Farního plesu, starali se o hosty na  plese, za všechny, kteří přispěli do tomboly a všem, kteří přispěli svou účastí k přátelskému  společenství.  

 

Tento týden se budeme modlit za Jana Chrásteckého, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět