Ohlášky ze dne 12.1.2020

13.01.2020 16:10

Dnes je Svátek Křtu Páně  -  končí doba vánoční

Út. – tichá mše svatá v 8,00 hod.

Pá. - Sv. Antonína, opata

So. - Panny Marie Matky Jednoty křesťanů - týden modliteb za jednotu křesťanů

 

Příští neděle je 2. neděle v mezidobí 

 

Charita vyslovuje upřímné Pán Bůh zaplať za každý Váš dar na Tříkrálovou sbírku a děkuje všem koledníkům a koledníčkům, kteří se vypravili do terénu. Velmi si Vaši pomoci vážíme.

 

V sobotu 25.1.2020  jste všichni srdečně zváni na 1.farní ples, který se uskuteční v kulturním zařízení naší obce od 19 hodin. Přijďte se společně pobavit, zatančit, něco dobrého pojíst a vypít. Pozvěte příbuzné a přátelé bez ohledu na věk.

Vstupenky jsou již k zakoupení na OÚ. Pokud by někdo chtěl přispět věcným darem do tomboly, je možné jej zanést na faru nebo může přispět finančně do označené kasičky vzadu v kostele. Za jakoukoliv podporu i modlitební předem upřímně  Pán Bůh zaplať.

 

Dnes setkání seniorů na faře od 14,30 hod.

Zpět