Ohlášky ze dne 11.9.2022

11.09.2022 09:15

Dnes je 24. neděle v mezidobí

Po. - Jména Panny Marie – mše svatá v 16,30!!

Út. - sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

nebude mše svatá

St.  - Svátek Povýšení svatého Kříže – Bude hodinová tichá adorace od 17,00 – 18,00 hod. za mír na Ukrajině.

Čt. – Panny Marie Bolestné

Pá. - sv. Ludmily, mučednice - mše svatá v 16,30!!

So. – nebude mše svatá

Příští neděle je 25. neděle v mezidobí

Chci poděkovat všem, kteří se zapojili při přípravě  -  Na poděkování za úrodu - nějakou službou. A též velký dík těm, kteří přišli v krojích. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

V sakristii jsou pro děti připraveny kartičky pro nový školní rok -  Cesta za Ježíšem. 

 

Dnes odpoledne zvu děti s rodiči, prarodiči a všechny farníky na faru k farnímu odpoledni - od 15,00 hod. s opékáním špekáčků, které jsou zajištěny a stejně i občerstvení.  Pokud by někdo chtěl přinést nějakou buchtu či koláč  bude to vítáno.  Jste všichni srdečně zváni. Setkání bude za každého počasí - na faře je místo pro všechny!!  Nemusíte se bát - Covid nemám.  Trápí mě jen respirační onemocnění. Rád se s vámi odpoledne pozdravím a setkám. 

Výuka náboženství začne až ve čtvrtek 22.9. Jsou očekáváni i ti, kteří ještě nedali přihlášku. Mohou se přihlásit i děti nepokřtěné.

Od pátečního večera do neděle mě bude zastupovat P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160 

­­­Charita Nový Hrozenkov zve na Štrúdlování aneb o nejlepší jablečný štrúdl, kde se všichni můžete zapojit. Též s možností otevřených dveří Charity. Též na setkání seniorů ve Velkých Karlovicích ve čtvrtek 15.9. v 15,30 hod. Blíže ve vývěsce a na Farních stránkách.

Též upozorňuji na Milostivé léto II – kdy je možnost ukončit exekuce na dluzích vůči státu.

Blíže ve vývěsce.

Děkan P. František Král posílá list ohledně nemocniční kaple  sv. Růženy. S jeho obsahem se můžete seznámit ve vývěsce a též na Farních stránkách. První informativní setkání stran kaple bude ve Vsetíně v pondělí 19. září v 15,00 hod. v knihovně ředitelství, vchod vedle bufetu 2. patro.

Zpět