Ohlášky ze dne 11.7.2021

12.07.2021 08:15

 

Dnes je 15. neděle v mezidobí

 

V úterý nebude mše svatá.

Čt. - sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

V pátek v 18,00 hod. – mše svatá pro mládež ze vsetínského děkanátu

 

So. – tichá mše svatá v 8,00 hod.

 

Příští týden bude 16. neděle v mezidobí

 

Chci vroucně poděkovat za štědrou sbírku na pomoc lidem na Jižní Moravě, postiženým přírodní katastrofou. V naší farnosti se vybralo 95 850,- Kč.  

Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Prosím zapisujte se na příští týden na celodenní adoraci  a den modliteb za bohoslovce,  kterou má naše farnost ve čtvrtek o Slavnosti sv. Marie Magdalény

 

Nabídka Centra pro rodinu – Prázdninové putování rodin se sv. Ludmilou. Ve vývěsce a na farních stránkách.

 

Kázání pro děti viz. Církev. cz

 

Oznamuji, že v sobotu 17.7. budou mít církevní sňatek Ing. Dominik Kašpar z naší farnosti s Bc. Michaelou Kopkovou, z Ústí ve zdejším kostele sv. Máří Magdalény.

Zpět