Ohlášky ze dne 11.4.2021

11.04.2021 09:12

Dnes je 2. neděle velikonoční  - neděle Božího milosrdenství

Dnes bude ještě slavena mše svatá v 17,00 hod. Od 16,30 – bude příležitost ke Svátost smíření. Je možnost se zapsat.

 

Chci poděkovat všem, kteří přispěli svým darem na kněžský seminář celkovou částkou 16 535 ,- Kč.,  na Boží hrob v Jeruzalémě 8 410,- Kč,  na Postní almužna 9 224,- Kč. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať za vaše dary.

Příští neděle je 3. neděle velikonoční

 

Od úterý odjíždím na měsíc do lázní. Po celou dobu mě bude zastupovat P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160

 

Je možné si zapsat úmysly vašich mší svatých do konce měsíce května u paní Jany Mazáčové po mši svaté v kostele, nebo je možné jí zavolat na telefonní číslo: 605 504 406

 

 

Dnešní neděle nám umožňuje získat PLNOMOCNÉ odpustky Božího milosrdenství za těchto podmínek:

 

Stačí být ve stavu posvěcující milosti a přijmout sv.přijímání

 

Zúčastnit se před veřejně vystavenou nebo ve svatostánku uloženou Nejsvětější svátostí oltářní pomodlí Otče náš, Věřím v Boha invokaci: „Ježíši, důvěřuji Ti !

 

Částečný odpustek se uděluje věřícím, kteří se zkroušeným srdcem pozvednou mysl k milosrdnému Pánu Ježíši a pomodlí se některou ze schválených invokací.

Zpět