Ohlášky ze dne 11.3.2018

12.03.2018 08:44

Dnes je 4. neděle postní - odpoledne křížová cesta ve 14,30 hod. povedou ji muži

V tomto týdnu jsem od pátku na pouti do Svaté země do 18.3

Zastupovat mě bude děkan P. František Král mobil: 731 402 160

 

V týdnu bude jen Adorace v 16,30 zakončená Svatým přijímaní v 17,00 hod.

 

Příští neděle bude 5. neděle postní

Pamatujte na "kočičky" na Květnou neděli!!

Tento týden se budeme modlit za Lucii Štefkovu, která se připravuje na Svaté přijímaní a jejich rodinu.

K setkání mládeže ve Štípě a situaci čínských křesťanů více - plakát a Farní stránky.

Zpět