Ohlášky ze dne 11.2.2024

11.02.2024 15:28

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Památka Panny Marie Lurdské

Světový den nemocných

 

St. POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného půstu

      Mše svaté: v 8:00 a v 18:00 hod.

Čt. Adorace za kněze a duchovní povolání v 17:30 hod.

 

DOBA POSTNÍ

Popeleční středa je tedy počátkem postní doby. Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů. Využijme postní dobu, abychom se dobře připravili na slavnost Velikonoc.

 

POSTNÍ SBÍRKA

Na Popeleční středu při obou Mší svatých proběhne postní sbírka, která se využije na provoz a opravy v naší farnosti.

 

PŘÍPRAVA NA 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Tento týden se modlíme za Jiřího Staňka a jeho rodinu.

 

FARNÍ VĚSTNÍK

Bude vycházet 4x do roka ve formě informací pro nadcházející období.

 

POSTNÍ CESTA K VELIKONOCŮM

Každou postní neděli, vždy při Mši svaté v 10:00, nás navštíví jedna z historických postav Bible. Zveme především děti a mládež s rodiči, aby si vyslechli osobnosti ze Starého Zákona.

 

ZAPISOVÁNÍ ÚMYSLŮ NA MŠE SVATÉ

Je možné si zapsat úmysly na Mše svaté. Bližší informace ve vývěsce.

 

NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH

Každý první pátek v měsíci navštěvuji nemocné. Kdo má zájem o duchovní návštěvu a přijetí svátostí, může mě kontaktovat.

 

PŘÍŠTÍ NEDĚLE JE 1. NEDĚLE POSTNÍ

 

Zpět