Ohlášky ze dne 11.2.2018

11.02.2018 20:11

Dnes je 6. neděle v mezidobí

V pondělí a úterý nebudou slouženy mše svaté v důsledku nemoci ani nebude v pondělí výuka náboženství

 

St. – Popeleční středa – Mše svatá v 18,00 hodin. 
Den přísného postu i újmy v jídle.

 

Příští neděle je 1. neděle postní

 

Ve čtvrtek bude výuka náboženství v plném rozsahu. V pátek pak očekávám děti 3. třídy na faře k přípravě na sv. přijímání.

 

V sobotu 24. února od 9,30 hod. a v neděli při mši svaté  bude v naší farnosti duchovní obnova pro všechny. Povede ji zde přítomný P. Josef Svoboda.  Příští neděle bude program s jednotlivými tématy vyvěšen.

 

Arcidiecézní charita Olomouc nás vybízí k Postní almužně.

Vzadu v kostele je možné si vzít domů do rodiny papírovou schránku “Postní almužny“. Slouží ke střádání peněz, které svým sebezáporem ušetříme. Pokladničky potom přineste na Květnou neděli do kostela.

      Je možné dát dovnitř postní krabičky též jména potřebných, nebo návrh jak jim pomoci. Blíže – vývěska a Farní stránky. 

 

Poděkování za adventní - Jeden dárek navíc.

- Možnost poutního zájezdu do Itálie

- Lamačské chvály – Francova Lhota

- Postní duchovní obnova pro muže od 17 let - seminář

vše ve vývěsce.

Zpět