Ohlášky ze dne 11.11.2018

12.11.2018 08:36

Dnes je 32. neděle v mezidobí

Chci poděkovat za sbírku na Charitu, která byla minulou neděli a která činila 22 378,- Kč. Všem dárcům patří za štědrý dar upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Po. sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Út. – sv. Anežky České, panny

St. – Adorace v 16,15 hod. a mše svatá v 17,00 hod.

So. – sv. Alžběty Uherské, řeholnice – mše svatá v 9,00 hod.

Příští neděle je 33. neděle v mezidobí 

V  úterý a ve čtvrtek nebude mše svatá

 

V sobotu ministrantské setkání v 9,00 hod. Sportovní s sebou.

Výuka náboženství v tomto týdnu nebude.

 

Zapisování mší svatých ve vývěsce a na farních  stránkách.

 

Ve dnech 23.-24.11 jsme srdečně zváni do Olomouce na konferenci o evangelizaci. Více informací na

www. EVANGELIZACE.EU

Též ve vývěsce a na Farních stránkách

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří se zúčastnili včerejší brigády na faře, či skautské klubovně. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.  

Dnes si celá Evropa připomene 100 let od konce  první světové války. Proto se i naše zvony dnes rozezní v době od 13:30 hodin po dobu několika minut,  jako připomínka konce této světové války a symbolické uctění památky padlých v první světové válce.  /více ve vývěsce/

Zpět