Ohlášky ze dne 11.10.2020

10.10.2020 20:39

Dnes je 28. neděle v mezidobí

Út. – mše svatá v 7,30 hod.

Čt. - Sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

7,30 – Svátost smíření a  modlitba sv. Růžence

8,00 – adorace zakončená v 8,30 sv. přijímáním

So.  - sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a učitele církve

Příští neděle je 29. v mezidobí – den modliteb za misie

Večerní mše svaté budou slaveny o hodinu dříve v 17,00 hod.

Drakiáda je zatím odložená.

Oznamuji, že v sobotu 17.10. budou mít ve zdejším kostele církevní sňatek Petr Mazáč z naší farnosti a Mgr. Zuzana Řehánková z Liptálu.

   Co nás čeká v tyto dny jsme již slyšeli v listě otce arcibiskupa.

Denně od 8,00 do 18,00 možnost adorace v předsíni kostela.

V naší farnosti budou v kostele slaveny denně mše svaté dle rozpisu. Mše svatá bude pouze pro rodinu, která má zadaný úmysl mše svaté. Prosím i tady budeme respektovat mimořádná opatření a pokud by z rodiny přišlo více než 10, budou muset být před kostelem /do 20 lidí./ Pokud by z rodiny bylo méně než 10 – je možné se zúčastnit mše svaté i pro ostatní farníky uvnitř kostela.

Příležitost ke Svátosti smíření bude přede mší svatou a taky je možné se telefonicky domluvit a setkat se na faře nebo v kostele  a dle možnosti bude podáno i Svaté přijímání. Další možnosti budou včas vyvěšeny příští týden ve vývěsce, nebo na Farních stránkách.

    Věřícím je k dispozici portál www.mseonline.cz, kde je možné najít přehled vysílaných mší online.  Přehled on-line budoucích vysílání na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line

Je velmi vhodné též sledovat stránky:  církev.cz

 

Je možnost si vzít natištěné modlitby jako možnost alespoň některé z nich použít v modlitbě ve 20,00 hod. nebo i v jiný čas.

Zpět