Ohlášky ze dne 17.7.2024

19.07.2022 09:57

Dnes je 16. neděle v mezidobí

Pá. – Slavnost  sv. Marie Magdalény -  Patrocinium našeho kostela Celodenní adorace od 8,00 – 12,00 hod a potom od 15,00 do 17,30 hod. Též den modliteb za bohoslovce.

Prosím zapisujte se na příští týden na celodenní adoraci  

Od 17,30 modlitba sv. Růžence  a možnost svátosti smíření

Hlavním celebrantem bude novokněz P. Lukáš Gelnar, který po skončení mše svaté bude udělovat novokněžské požehnání. Prosím přijďme v co největším počtu prožít tuto farní slavnost.  Je možné přispět malým darem novoknězi při sbírce ve mši svaté, kterou mu věnujeme. 

 

So. - sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy

Příští neděle je 17. neděle v mezidobí

 

Příští neděli jste srdečně zváni na poutní slavnost sv. Marie Magdalské. Všechny mše svaté v 7,00, 8,15 a 10,30 hod. bude celebrovat P. Antonín Kocurek.

 Od 6,30 hod. bude v průběhu celého dopoledne i během mše svaté příležitost ke Svátosti smíření. 

 

Charita Vás zve ve čtvrtek 28.7. na pouť na poutní místo na Slovensku - horu Butkov. Více informací ve vývěskách nebo na Charitě.

 

Připomínám Celostátní setkání mládeže od

9.-14.8.2022 v Hradci Králové.  Blíže celostatnisetkanimladeze.cz.

Zpět