Ohlášky ze dne 10.6.2018

18.06.2018 10:16

Dnes je 10. neděle v mezidobí

Po. – sv. Barnabáše, apoštola – mše svatá v 17,00 hod.

St - . sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

Čt. – 17,00 – Adorace , zakončená v 18,00 hod. Svatým přijímáním

Pá. – 14,00 – Za + Marii Kašparovu

mše svatá v 17,00 hod.

Příští neděle je 11. neděle v mezidobí

 

Od 25.6. se budou zapisovat mše svaté na druhé pololetí 2018

 

Mše svatá pro mládež 15.6. Vsetín

 

Od pondělí odjíždím s mládeží a do pátku mě zastupuje P. František Král. Číslo telefonu: 731 402 160 

Zpět