Ohlášky ze dne 10.5.2020

09.05.2020 20:55

Dnes je 5. neděle velikonoční  Májová pobožnost v 18,00 hod.

St. -  Panny Marie Fatimské   

Čt. – sv. Matěje, apoštola 

So. – sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka !!! Bude až večerní mše svatá v 18,000 hod. s nedělní platností!!!

Příští neděle je 6. neděle velikonoční

Bude sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě

Využijte Svátosti smíření přede mší svatou,  vyjma čtvrtku.

O dnešním Svátku matek chci poděkovat všem maminkám za jejich láskyplné milující mateřské srdce, za jejich starostlivost, a lásku, kterou dávají svým dětem, rodinám. Ke mši svaté, která byla za ně dnes sloužena,  rád připojím kytičku modliteb.

Od pondělí je možná účast do 100 v kostele. Ve všední den to nebude těžké dodržet.

Při slavení nedělní mše svaté je nutné  respektovat nařízení vlády, kdy je potřebné mít rozestupy cca 2 metry. Toto omezení se nevztahuje na ty, kteří patří do jedné rodiny.

Abychom splnili požadavek rozestupů 2 metrů, jsou v kostele upraveny místa a tím i omezen počet těch, kteří mohou být účastni v kostele. Je zde spočítáno asi 70 míst. Ostatní se shromáždí kolem kostela, kde bude zajištěno asi 30 židlí a mše svatá bude přenášena do venkovního prostoru reproduktorem. Kněz přinese Svaté přijímání i těm, kteří budou venku.   

Aby se mohli všichni věřící zúčastnit od příští neděle mše svaté,  bude navíc do odvolání v neděli  též večerní mše svatá v 18,00.

Těším se na opětné setkání s Vámi.

Aby vše mohlo proběhnout co nejlépe, chci poprosit, abyste se se zapisovali závazně,  na kterou mši svatou přijdete. Zda v 8,00 hod. ,  v 11,00 hod.  nebo v 18,00 hod.

Možnost zapsání:  předsíni kostela, SMS mobil 739 246 029

nebo WhatsApp,    Email:  vlastim.vanek@seznam.cz 

Prosil bych uvést jménočíslo domu a pokud se jedná o rodinu:  – napsat počet, kolik z rodiny přijde a na kterou z těch tří mší svatých.  Moc bych chtěl poprosit, dodržujte i další týdny vaši účast na stejné mši svaté.   

Z obecných zásad – povinná rouškadodržování 2 metrové vzdálenosti a desinfekce rukou. Bude otevřen jen boční vchod. Upřesněné informace obdržíte koncem příštího týdne ve Farních ohláškách na internetu, nebo ve vývěsce po setkání Farní rady, kterou moc prosím o účast v pondělí v 19,00 hod.

Od příštího týdne si noste své vlastní kancionály, nebo mobily se staženými písněmi.

Česká biskupská konference se na základě prosby ministra zdravotnictví připojuje k oslavě Mezinárodního dne zdravotních sester a v úterý 12. května se ve 12 hodin po dobu cca 1 minuty rozezní zvony na kostelních věžích jako poděkování Bohu za ustupující pandemii a na poděkování zdravotnímu personálu, zvláště zdravotním sestrám, za obětavé nasazení v náročné službě lásky nemocným.

         Drazí věřící, stále jsme v mimořádné situaci. Po dobu krizového stavu se ruší plánované sbírky. Zároveň ale myslím na to, že pronásledovaní křesťané to mají v této době dvojnásob těžké. Jejich pronásledování neumlká, ale současně zbytek křesťanů jim přestává věnovat pozornost, když řeší své problémy s koronavirem a pak bude řešit problémy hospodářské krize.

              Na 6. neděli velikonoční připadá den modliteb za pronásledované křesťany. I když bude v kostele málo lidí, pamatujme, prosím, společně na pronásledované křesťany. A jako obětní dar k těmto modlitbám přidejme ohlášenou sbírku na pomoc křesťanům na Blízkém východě, i když bude skromná.

V příloze posílám dopis národní ředitelky CSI, organizace, která se věnuje informacím o pronásledovaných křesťanech.     S přáním všeho dobra od Pána zdraví a ze srdce žehná    +Jan Graubner

Videokázání (nejen) pro děti. Od 4. neděle velikonoční jsou videokázání na vlastním youtube kanálu "Vlčí doupě"

https://www.youtube.com/channel/UChPJqYWudpW9r3aqyeK_RdQ   Kázání pro 4. neděli velikonoční : https://www.youtube.com/watch?v=kCX6-xTABr8&t

Tento týden  se budeme modlit za Žanetu Kocurkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět