Ohlášky ze dne 10.4.2022

10.04.2022 09:04

Dnes je Květná neděle  - Vstoupili jsme do Svatého týdne  Děkuji za přinesené pokladničky Postního daru na Charitu.

Odpoledne ve 14,30 hod. bude - Křížová cesta, kterou povede mládež. 

 

Jste srdečně zváni spolu s dětmi, vnoučaty na svaté třídenní.

 

Zelený čtvrtek – 18,00 hod.

 

Křížová cesta na Velký pátek - sraz v 9.00 hod. na farním dvoře Hovězí, bližší informace na plakátku ve vývěsce.

 

Velký pátek – v 18,00 Velkopáteční obřady- půst od masa i újmy od jídla. 

Na Velký pátek začíná Novéna k Božímu milosrdenství. Prosím o zapojení se do této novény – texty modliteb jsou vzadu v kostele pro vás připravené.

 

Děkuji všem, kteří se závazně zapsali na celodenní adoraci. Je možné přispět do pokladničky u Božího hrobu na Svatou zemi. 

 

Bílá sobota - 20,30 hod

 

Příští neděle  - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - bude sbírka platy duchovních.

Ranní mše svatá bude již v 7,30 hod.

Po mši svaté žehnání přinesených pokrmů.

 

Tento týden se budeme modlit za Jindřicha Křenka, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět