Ohlášky ze dne 10.3.2019

11.03.2019 10:32

Dnes je 1. neděle postní

Večerní mše svaté budou od 18,00 hod.

Po. – Za + Marii Hromadovu – 15,00 hod.

Večerní mše svatá již nebude

Út. –Tichá mše svatá  v 7,30 hod.

Příští neděle je 2. postní

Křížová cesta ve 14,30 hod. – povedou ji ministranti

 

Mládež od 12 let je zvána 13.4. na Arcidiecézní setkání do Přerova Prosím zapisujte se na Seznam účastníků vzadu v kostele.

 

V pátek 22.3 v 17,45 ve Valašské Polance bude mše svatá pro mládež z děkanátu. Po skončení mše svaté – svědectví z Panamy.

 

Tento týden  se budeme modlit za Petra Holce, který se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět