Ohlášky ze dne 10.11.2019

12.11.2019 07:48

Dnes je 32. neděle v mezidobí

Po. sv. Martina Turského, biskupa

Út. – sv. Josafata, biskupa a mučedníka - nebude mše svatá

St. -  sv. Anežky České, panny

Ve čtvrtek – v 15,00 hod. - mše svatá  Za + Aloise Trtíka

V sobotu ministrantské setkání v 9,00 hod. Sportovní s sebou.

Příští neděle je 33. neděle v mezidobí -  bude sbírka na Charitu

V 11,00 hod, mše svatá pro školní mládež

Chci vroucně poděkovat všem, kteří se zapojily v legoprojektu.  

Do čtvrtku nebudu ve farnosti. Zastupovat mě bude P. Ján Rušin  Číslo telefonu: 736 501 959. Výuka náboženství v pondělí nebude.

Setkání seniorů bude dnes  od 14,30 hod. na faře.

-         pátek 15.11. – adorace –Lidečko

-         sobota 16.11. setkání schol jste srdečně zváni

 

Z dopisu prezidenta Arcidiecéznícní charity Olomouc.  Bratři a sestry na Haiti se říká: Více rukou dělá břímě lehčím. Každý člověk nemůže být pracovníkem, nebo dobrovolníkem Charity, ale každý křesťan by měl mít na Charitě – milosrdném díle církve, svůj podíl, dle svých možností.

Také vaše ruce, které přispějí příští neděli ve sbírce na Charitu, pomohou udělat lehčím břímě nejen lidem na Haiti a Ukrajině, ale přispějí především k rozvoji a zkvalitnění díla v naší zemi. Bez Vaší pomoci se neobejdeme. Pán Bůh zaplať všem štědrým a ochotným dárcům. Budeme na vás pamatovat při mši svaté v kapli Božího milosrdenství a na Arcidiecézní charitě Olomouc každé úterý v 7,30 hod Mons. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc a Václav Keprt, ředitel Arcidiecézní charity Olomouc

Zpět