Ohlášky ze dne 10.1.2021

10.01.2021 10:27

Dnes slavíme svátek Křtu Páně. Končí doba vánoční.

Po. - mše svatá v 17.00 hod.

Út. - mše svatá v 8.00 hod.

Čt. - v 16.30 hod ADORACE, mše sv. v 17.00 hod.

Pá. - v 15.00 hod za + pana doktora Františka Kováře. Kvůli omezenému počtu účastníků v kostele buď vzpomeňte v modlitbě ze svého domova, nebo zůstaňte v prostoru před kostelem. A též mše svatá v 17.00 hod.

So. - mše svatá v 8.00 hod.

Příští neděle je 2. neděle v mezidobí – jen jedna mše svatá v 11.00 hod.

 

3. ledna začala Tříkrálová sbírka, která končí 24. ledna. Koledníci nebudou přicházet do domů. Je i nadále možné přispět v kostele do kasičky, na obecním úřadě nebo ONLINE přes internet. Blíže ve vývěsce a na Farních stránkách.

 

Dle vládního nařízení je možný počet účastníků uvnitř kostela nejvýše 18. Prosím respektujme toto nařízení a pro ty, kteří přesáhnou tento počet, mohou zůstat před kostelem.

 

Na nástěnce je pozdrav od otce Vlastimila, ve kterém vyjadřuje všem farníkům poděkovaní za modlitby a denně všem žehná a nese ve svém srdci.

Zpět