Ohlášky ze dne 1.9.2019

04.09.2019 10:03

Dnes je 22. neděle v mezidobí

Út. - sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve – nebude mše svatá

St.  – tichá mše svatá v 8,00 hod.

Čt. – sv. Terezie z Kalkaty

Čtvrtek -  adorace rodičů a dětí v 17,30 hod. a v 18,00 hod. mše svatá  Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání

Pá.  - První pátek v měsíci

So. – První sobota v měsíci – 7,30 – modlitba Svatého růžence a Svátost smíření  v 8,00 Svaté přijímání

Příští neděle je 23. v mezidobí

 

Dnes od 14,30 hod. zvu děti s rodiči, prarodiči a všechny farníky na faru k Farnímu odpoledni, který zakončíme s možností opékáním špekáčků. které jsou zajištěny. Pokud by někdo chtěl přinést nějakou buchtu či koláč  bude to vítáno.  Jste všichni srdečně zváni.  Setkání bude za každého počasí.

 

V průběhu týdne mohou děti a studenti využít přede mší svatou Svátost smíření na začátku školního roku k vlastnímu posvěcení.

 

Připomínám odevzdání přihlášek do náboženství.

 

Modlitba otců začne opět od čtvrtku 5.9. v 20,00 hod na faře.

 

Oznamuji, že v sobotu 7.9. budou mít ve zdejším kostele církevní sňatek Radek Koňařík a Tereza Chrástecká,  oba  z naší farnosti 

Zpět