Ohlášky ze dne 1.5.2024

01.05.2022 20:14

OHLÁŠKY

·       Dnes je 3. neděle velikonoční

·       Pondělí  - mše svatá v 18:00 hod.

·       Úterý  - sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

            - mše svatá v úterý nebude

·       Středa  - svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

- mše svatá v 18:00 hod.

- ve středu bude setkání Farní a Ekonomické rady 19:00 hod. na faře. Prosím o účast.

·       Čtvrtek - 17:30 - adorace rodičů a dětí a v 18:00 hod.

mše svatá za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání

·       Pátek  - Sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

- První pátek v měsíci - celodenní adorace od 8:00 hod. - prosím zapisujte se

- v pátek bude setkání dětí, které se připravují na první Svaté    přijímání ve 12:30 na faře

            - setkání biřmovanců v pátek v 19:00 na faře                

·       Sobota - první sobota v měsíci

·       Příští neděle je 4. neděle velikonoční, Neděle dobrého pastýře - bude sbírka na křesťanská média. V 11:00 bude mše pro školní mládež.

·       Centrum pro rodinu nás zve na Májovou pouť rodin našeho děkanátu, která se uskuteční v sobotu 7.5. na Svatém Hostýně. Více ve vývěsce a na farních stránkách.

·       Tuto neděli ve 14:30 bude ve Velkých Karlovicích děkanátní adorace. Jste všichni srdečně zváni.

·       Dnes v 18:00 hod. bude Májová pobožnost.

·       Dnes začíná TÝDEN MODLITEB ZA POVOLÁNÍ. Texty modliteb k Týdnu modliteb za povolání, který se bude konat od 2. - 8. května, před Nedělí Dobrého pastýře naleznete na farních stránkách a vzadu v kostle.

·       Od středy budu již ve farnosti. Ve čtvrtek bude výuka náboženství.

Vroucně děkuji kněžím ze Vsetína za jejich obětavou službu v době mojí nepřítomnosti ve farnosti. Zvláště pak bratru Lvovi.

Zpět