Ohlášky ze dne 1.4.2018

03.04.2018 08:56

Dnes je Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

Chci poděkovat za dnešní sbírku na kněžský seminář.  A též za sbírku na Svatou zemi. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Chci vyjádřit velké poděkování všem, kteří se zapojili s přípravou na velikonoční svátky:  Zpěvákům, varhaníkům, ministrantům, za kostelnickou službu, výzdobu, úklid... Též velké poděkování za čas, který jste obětavě nabídli při noční a celodenní adoraci. Malé a Velké schole,  že vedli křížovou cestu v naší farnosti. Opravu Svatostánku u Božího hrobu.

 

Pondělí velikonoční -  jen jedna mše svatá v 8,00 hod.

Út. – nebude mše svatá

St. -  večerní mše svatá v 18,00 hod.

Ve čtvrtek zvu všechny v 17,30 hod na adoraci za obnovu našich rodin a duchovní povolání  Zvláště ty děti, které se připravují na Svaté přijímání  a jejich rodiče. V 18,00 hod.  mše svatá.

 

První pátek a První sobota v měsíci v měsíci

 

Příští neděle je 2. neděle velikonoční - neděle Božího milosrdenství.

- národní pochod pro rodinu 7.4.

- velikonoční děkanátní ples 7.4. ve Valašské Polance.

- Florbalový turnaj – Lidečko 14.4.

 

 

Tento týden  se budeme modlit za Vandu Michalíkovu , která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

 

 

Přeji vám, vašim drahým,

pokojné, požehnané a milostiplné prožití velikonočních svátků a radost ze vzkříšeného Pána.

Zpět