Ohlášky ze dne 1.3.2020

03.03.2020 18:30

Dnes je 1. neděle postní

Út. – 7,30 – tichá mše svatá

Čt. - v 17,30 hod.  adorace rodičů a dětí za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání.     

Zvláště zvu děti, které se připravují na Svaté přijímání  a jejich rodiče.  V 18,00 hod. -  mše svatá

 

Pá. - První pátek v měsíci

7,30 Svátost smíření a mše svatá v 8,00 hod.

V 17,00 hod. Bohoslužba slova zakončená Svatým přijímáním

So. - První sobota v měsíci -  7,30 Modlitba Růžence 8,00 Svaté přijímání

Dnes - Křížová cesta ve 14,30 hod. – povedou ji ministranti

Příští neděle je 2. postní

V 11,00 hod. Mše svatá pro školní mládež

Využijte svátosti smíření v pondělí před mší svatou a ve čtvrtek po mši svaté k naší postní duchovní obnově a možnosti devíti Prvních pátků

 

V kostele si můžete vyzvednout schránku Postní almužny. Je to možnost, jak se během postní doby můžeme něčeho, pro nás příjemného, zříci ve prospěch druhých. Schránka pro Postní almužnu je také vhodná jako nástroj k formaci dětí při společné večerní modlitbě nebo postní katechezi v kruhu rodiny

Tento týden  se budeme modlit za Barboru Filovu, kteráse připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

 

Sbírka na Svatopetrský Haléř byla 21 345,- Kč a na Popeleční středu Mary’s Meals   - 11 261,- Kč. Všem dárcům vroucí dík a Pán Bůh zaplať za vaši štědrost.

 

Od pátku 6.3 do čtvrtku 12.3. mě zastupuje P. Ján Rušin. Číslo telefonu je:  736 501 959

Zpět