Ohlášky ze dne 1.11.2020

01.11.2020 09:10

Dnes je Slavnost Všech svatých

- je možnost přijmout o dnešní neděli Svaté přijímání bude vždy udíleno v kostele od 10,45 – 11,15 hod a od 15,00 hod do 15,30.

 V kostele budou nejvýše dva lidé a hned po udělení Svatého přijímání přijímající odejde z kostela přes sakristii. Vždy si při příchodu do kostela dezinfikujte ruce.

Na dnešní neděli připadá adorace za děkanát, která měly být ve Velkých Karlovicích od 14,30 do 15,00 hod. V současné době pandemických opatřeních toto není možné uskutečnit. Proto se spojme dle možnosti duchovně a přidejme i prosbu za uzdraveni od covidu.

Po. – Vzpomínka na všechny věrné zemřelé

Svaté přijímání v kostele od 9,30 – 10,00 hod. Svátost smíření od 16,15 – 16,50 a souběžně bude uděleno Svaté přijímání.

 

St. – sv. Karla Boromejského, biskupa

Čt. – Svátost smíření od 17,45 – 18,15 a souběžně bude uděleno Svaté přijímání.

 

První pátek v měsíci – celodenní adorace od 8,00 do 17,00 hod. zapisujte se v předsíni kostela. V kostele budou nejvýše dva lidé.  Vždy si při příchodu do kostela dezinfikujte ruce.  Možnost Svátosti smíření od 17,10 – do 18,00 hod. a souběžně bude uděleno Svaté přijímání. V 18,00 hod mše svatá na faře

 

Po osobní domluvě je též možnost duchovní  individuální péče s možností posloužit svátostmi jednotlivcům.

So. – První sobota v měsíci – Svaté přijímání od 8,45 – 9,00 hod.

Příští neděle je 32. neděle v mezidobí

 

     I když nedělní mše svaté se do odvolání z důvodu pandemických opatřeních do 20.11. nebudou v kostele sloužit a tak máme od fyzické účasti  dispenz, je potřebné závazně slavit neděli a být přítomni na bohoslužbách -  ať už sami, nebo lépe  v rodinném společenství -  prostřednictvím sdělovacích prostředků zvl. se nabízí televizní stanice Noe, a ti kteří mají internet www.mseonline.cz nebo rádio Proglas

Též denně je velmi dobré  se posvětit možností účasti na přenosu mše svaté -  když sami na ní nemůžeme být osobně přítomní  - a v duchovním Svatém přijímání se spojit se svátostným Spasitelem.

V kostele si můžete vzít list  s podmínkami,  kterými je možné získat odpustky přivlastnitelné duším v očistci, které jsou upraveny pro dobu pandemie Apoštolskou penitenciárií. Využijme těchto možností a s důvěrou prosme za na še zemř

Připomínám, že současná pandemická opatření prodloužená do 20.11. znamenají, že je možné, aby na bohoslužbě byl pouze celebrant + max. 1 osoba a kdo zajišťuje bohoslužbu. Proto mše svaté, ani jiné pobožnosti  v naší farnosti až do odvolání nebudou veřejně slouženyMše svatá bude soukromě odsloužena na faře na zapsaný úmysl. Pokud by někdo nechtěl, aby jeho úmysl byl soukromě odsloužen prosím zatelefonujte, nebo dejte zprávu: 739 246 029   vlastim.vanek@seznam.cz   Pohřby mají dovolený počet účastníků 10.

Je velmi vhodné též sledovat stránky A ještě opět připomínám z minulého týdne:  Věřícím je k dispozici portál www.mseonline.cz, kde je možné najít přehled vysílaných mší online.  Přehled on-line budoucích vysílání na adrese https://www.clovekavira.cz/udalosti-on-line:  církev.cz

 

A jak nás vroucně vybízí naši biskupové:  Spojujme se společně každý den ve 20.00 hodin v modlitbě svatého růžence a prosme Matku Boží, Pannu Marii, Pomocnici křesťanů, za ukončení pandemie koronaviru.
Všem farníkům žehná a v modlitbě doprovází P. Vlastimil.

Zpět