Ohlášky ze dne 1.1.2023

01.01.2023 17:46

Dnes je Slavnost Matky Boží Panny Marie

Po. - sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

V 17,00 hod. bude mše svatá  -  Za emeritního papeže Benedikta XVI.   

Út. – v 15,00 hod. bude pohřeb paní Emilie Kneblové

St. – výjimečně, místo čtvrtku bude Adorace dětí a  rodičů v 17,30 hod.  a v 18,00 mše svatá za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání

Čt. – pohřeb pana Ivo Mynáře v 15,15 hod.

Pá. - Slavnost Zjevení Páně v 18,00 hod.  bude žehnání vody, křídy a kadidla. Též možnost žehnání zlata.

Příští neděle je Svátek Křtu Páně. Po mši svaté v 11,00 hod. bude vánoční vystoupení našich dětí a mládeže

 

Tříkrálová sbírka bude probíhat v naší farnosti v sobotu 7.1. tradičním koledováním. V 8,00 hod. bude mše svatá za koledníky a za ty, které navštěvují…  V 9,00 – požehnání koledníkům.  Výtěžek bude využit na pomoc rodinám, které se dostanou do problematických situací a na zahájení projektu fotovoltaické elektrárny, která uspoří energii na charitních domech. Charita předem děkuje za každý Váš dar.

 

Centrum pro rodinu pořádá seminář symptotermální metody 13. – 14. ledna ve Vsetíně pod vedení MUDr. Marie Fridrichové z Ostravy. Zvláště je určena pro dospívající dívky, ženy, mladé lidi, snoubence i manžele. Plakát ve vývěsce a na farních stránkách. Letáčky k semináři též vzadu v kostele.

Chci poděkovat upřímným Pán Bůh zaplať těm, kteří  přispěli pro chudé děti v Ugandě  Jedním dárkem navíc. V naší farnosti se vybralo 16 100,- Kč.

 

Odpoledne vás zvu na pouť na sv. Hostýn. Pojedeme auty. Odjezd ve 14,00 hod. od fary. Auta necháme zaparkované  pod Sv. Hostýnem a půjdeme pěšky tam i nazpět.  Baterky a malé občerstvení je vhodné mít s sebou.

 

Do nového roku vám přeji otevřené srdce pro Boží milost, ať Pán chrání vaše kroky i rodiny a to vše na mocnou přímluvy Matky Boží Panny Marie.

Zpět