Ohlášky ze dne 06.11.2022

07.11.2022 08:31

Dnes je 32. neděle v mezidobí – byla  sbírka na Charitu.

Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

V úterý nebude mše svatá. K získání plnomocných odpustků, jako jednu z podmínek, je potřebné  přijmout Svaté přijímání. To bude umožněno v 17,00 hod.

St. - Svátek Posvěcení lateránského baziliky

Čt. - sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

Pá . - sv. Martina Tourského, biskupa

So. – sv. Josafata, biskupa a mučedníka

Příští neděle je 33. neděle v mezidobí

Odpoledne bude ve 14,00 hod -  Pobožnost za zemřelé

 

Připomínám, že je možnost získat po 8. listopadu odpustky částečné přivlastnitelné duším v očistci po celý měsíc listopad.

Dnes jsme zváni na modlitby za děkanát do Horní Lidče  výjimečně již od 14,00 hod.  Blíže vývěska.

 

Večerní mše svaté jsou od 17,00 hod.

 

Zapisování úmyslů mší svatých bude od pondělí  21.11. podle rozpisu ve vývěsce a na Farních stránkách

 

Charita pořádá sběr šatstva ve Víceúčelovém charitním domě v Halenkově v úterý 15. a ve středu 16. listopadu. Prosíme o donášku čistého oblečení v igelitových pytlích a stanovených časech, děkujeme.

 

Arcidiecézní setkání mládeže od 12 let se uskuteční

18. – 19. 11.  v Olomouci.  Blíže vývěska a Farní stránky.  Povzbuuji Vás k tomuto setkání a žehnám.

 

11.2. se uskuteční 2. Farní ples. Těm, kteří se chtějí zapojit s jeho přípravou,  jste srdečně zváni na informativní setkání, které bude příští neděli 13.11 v 15,00 hod. na faře.

 

V pondělí a úterý budu zpovídat na Svatém Hostýně. Zastupovat mě bude v nutných záležitostech P.  Ján Rušin číslo telefonu: 736 501 959

Zpět