NOČNÍ MODLIT. PROCESÍ na Velehrad z 8. na 9. března 2019

04.03.2019 08:03

Zveme všechny lidi dobré vůle na Noční modlitební procesí na Velehrad 

s úmyslem vyprosit odmítnutí ratifikace Istanbulské úmluvy (a všech 
dokumentů či směrnic prosazující gender ideologii) a za ochranu tradiční 
rodiny, manželství a nenarozeného života.  

Tato akce se koná pod záštitou kardinála Mons. Dominika Duky  
a olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera.  

Termín: z 8. na 9. března 2019 (pátek – sobota)  
Trasa: Staré Město u Uherského Hradiště – Velehrad  

Organizace poutě:  

22.30 hod. - zahájení v kostele Svatého Ducha ve Starém Městě,  
přednáška: TRADIČNÍ RODINA A GENDER IDEOLOGIE 
 - JUDr. Mgr. Anton Chromík, PhD., lídr Slovenského dohovoru za rodinu  
- modlitby, informace, požehnání na cestu;  

23.30 hod. – začátek pěšího procesí směrem na Velehrad  

cca ve 2.00 hod. – Mše svatá v bazilice na Velehradě,  
hlavní celebrant biskup Mons. Mgr. Pavel Posád  

3.40 hod. – odjezd autobusem do Starého Města k zaparkovaným autům a 
k vlakovému nádraží.  

Plakát naleznete v příloze e-mailu. 

Zde je odkaz na upoutávku z minulého Nočního procesí na Svatý Hostýn: 
https://www.youtube.com/watch?v=JV-bnhM7amc 

Děkujeme všem za šíření plakátku a propagaci této akce.  
Společenství Večeřadla Křenovice  
www.veceradlo.cz 

Zpět