NÁRODNÍ POUŤ SV. ANEŽKA

08.07.2019 11:06

Milí farníci!

Chceme Vás informovat o blížící se národní pouti do Říma, kdy si připomeneme 30. výročí svatořečení  svaté Anežky České a která se uskuteční ve dnech 11. až 13. listopadu.

K této příležitosti se chystá pro Svatého otce svatoanežský dar, který má tuto podobu: jednak půjde o finanční dar, který bude moci papež použít pro chudé, a jednak o sochařský výtvor Koruny sv. Anežky České na kovovém podstavci, který bude mít formu monumentu, v němž budou zachyceny otisky prstů dárců a na jehož vrchol bude vložena koruna. Část otisků prstů donátorů bude vyvedena plasticky přímo v podstavci a další zbývající otisknuté na ručním papíře, budou vloženy do speciální schránky uvnitř sochy.

Již 1.6. byla zahájena charitativní sbírka pro chudé, jejíž výnos, společně se sochařským výtvorem Koruny sv. Anežky České, bude předán papeži Františkovi při této národní pouti do Říma. Každý z dárců obdrží pamětní medaili s potvrzením, že se na daru pro papeže podílel a může otisknout svůj prst na arch ručního papíru. Doporučená částka je 200 korun, možný je nižší i vyšší příspěvek. První ražba těchto pamětních medailí se uskutečnila v Pražské mincovně ve Vsetíně 1.června.

I my se můžeme na tomto daru podílet.

Kdo má zájem o připojení se k tomuto daru, ať se zapíše na arch, který je umístěn vzadu v kostele na stolečku. Prosíme zájemce o zapsání se do příští neděle, aby se včas stihla registrace. Potom podle zájmu, budou objednány pamětní medaile a pak následně budou předávány dárcům s možností otisku prstu na ruční papír, který bude odeslán zpět poutnímu výboru ustanovený Českou biskupskou konferencí této národní poutě. Připojme se i my – naše farnost, k této národní pouti pokání, smíru a návratu ke křesťanským kořenům v naší zemi a v našich rodinách.

 

 

Eliška Valíčková a Jana Mazáčová,

pověření zástupci farnosti Hovězí pro svatoanežský dar

 

Zpět