Modlitby otců

12.03.2020 09:18

Milí otcové,

vzhledem k současné situaci v naší zemi se ruší 11. postní rekolekce v Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži, která se měla konat od 27. do 29. března 2020. Buďme pevně semknutí v modlitbě v těchto těžkých dnech a připomínejme si, že náš nebeský Otec je dobrý Otec. Mysleme na naše kněze, pro které nastává opravdu těžká situace. Můžeme se společně počínaje dneškem (obvykle v 21:00, případně od přečtení tohoto mailu a klidně i déle než 9 dní) modlit naši novénu k sv. Josefovi a Panně Marii, do které jsme zakomponovali aktuální prosby:


1.Každodenní modlitba otců :

Pane, náš Bože, děkujeme Ti za dar otcovství.

Prosíme Tě o pomoc, když máme potíže, a když selháváme ve svém poslání

milovat a chránit naše rodiny.

Chceme se odvrátit od věcí, které nás od Tebe oddělují.

Prosíme Tě, provázej nás v našem životě a veď nás ve všem, co děláme.

Pane, dej nám radu a sílu, abychom naplnili naše poslání a přijali naše pravé místo ve společnosti

jako otcové podle příkladu sv. Josefa, muže Panny Marie.

Prosíme Tě, Pane, o ochranu všech žen a dětí, které jsi svěřil do naší péče.

Prosíme Tě, chraň je před jakýmkoliv zlem a špatnými vlivy.

Pane, prosíme, žehnej Modlitbám matek, Modlitbám otců a Dětem víry,

ať nás všechny i nadále vede Duch Svatý.

Amen.


2.Svatý Josefe,
Ty jsi vzorem a patronem všech otců rodin, nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. Naplňuj opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají život svým dětem. Ať se otcové starají o svoje rodiny tak, jako si se ty staral o svatou rodinu v Nazaretě, a ať žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros nám, aby nás žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha, a  aby neochladla naše láska. Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty, kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. Osobně Ti svěřujeme  tuto prosbu : „aby náš nebeský Otec chránil naší vlast a naše rodiny před epidemií koronavirusu, aby v nás prohloubil touhu po Ježíšovi, dodal silu našim kněžím a brzy nás všechny opět spojil na společných bohoslužbách“. Amen.

3.Svatohostýnská Panno Maria, Patronko Moravy, prosíme tě o tvoji pomoc a ochranu. Vypros uzdravení nemocným, ochraňuj zdravotníky, kteří se o ně starají a odvrať šíření nemoci. Oroduj za nás, kteří se k tobě s důvěrou utíkáme!"
 
4. Otče náš .....
 
5. Zdrávas Maria ...

6.Na svátek sv. Josefa můžeme přidat radostný růženec, v kterém je sv. Josef osobně přítomný.

 
   Mirek a Honza

 

Zpět