Milovaní farníci

27.03.2020 08:21

Milovaní farníci,  

v této době je na každém z nás, jakým způsobem chceme prohloubit svůj duchovní život, náš osobní vztah k Bohu a nezapomenout zahrnout do svého srdce mnoho těch, kteří prožívají velmi těžké období.

     Vzpomínáme na rodiny s dětmi, lékaře, zdravotníky, prodavače, nemocné, na ty,  kteří umírají a mohl bychom dlouze ve výčtu pokračovat….

Určitě každý z nás ve své křesťanské dospělosti si najde svou cestičku a prostředky, jak nenechat vyvanout duchovní rovinu ve svém životě

 

Zde je několik možností, které se nám nyní skýtají. Zvláště pro ty, kteří mají internet a mohou zde mnohé načerpat a duchovně se obohatit.

 

Jeden z prostředků jak již víte, je možnost slavit mši svatou – když sami na ní nemůžeme být osobně přítomní…. Vždyť denně je možnost mít účast na přenosu mše svaté a v duchovním svatém přijímání se spojit s svátostným Spasitelem. Přesto připomínám -  blíže:  www.mseonline.cz

 

Zde přikládám modlitbu ve které můžeme přijímat Ježíše v Duchovním svatém přijímání :

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.

 

Dále je možné si v těchto dnech zdarma stáhnout do počítače Katolický týdeník. Více: www.katyd.cz

 

Dále  připomínám výbornou inspiraci, která byla ohlášena již v kostele o

7. neděli v mezidobí  k prohloubení duchovního života je možné tam najít též krásné katecheze papeže Františka – hlásání evangelia – uvádím některé – mše svatá, rodina, Otče náš, svátosti…. Je tam tolik nádherných myšlenek… a to skrze aplikaci www.postnikapky.cz.

 

    A taky opět připomínám mnoho krásných inspirativních příspěvků k současnému dění v církvi více:  církev.cz

 

Též zítra 27.3.,  se můžeme sjednotit a každý ve svém domě v 15,00 hod. se  pomodlit Křížovou cestu – třeba právě tu, již zaslanou na Farní stránky - Křížová cesta v době pandemie koronaviru
 

V tomto čase pandemie je možnost pro lidi zasažené koronavirem, zdravotníky, ale i věřící kteří se za ně modlí získat Odpustky v čase pandemie – převzato z Katolického týdeníku č.13

      Nejvíce ohrožení pacienti, ale také osoby v karanténě zdravotníci a jejich rodinní příslušníci mohou podle dekretu získat plnomocné odpustky už po modlitbě Kréda, Otče náš a Zdrávas Maria a to ve stavu „odloučenosti od hříchu“ a ve spojení s touhou po splnění obvyklých podmínek pro získání odpustků (svátost smíření, eucharistie a modlitba na úmysl papeže), které později splní ihned, jak to bude možné. Jako alternativu mohou zvolit účast na mši svaté skrze média, návštěvu Nejsvětější svátosti, eucharistickou adorací, četbou Písma svatého (alespoň půl hodiny), modlitbu růžence, křížové cesty nebo korunky k Božímu milosrdenství / to vše nám nabízí když není možné jít do kostela/ .

      A jednou z možností je papežské požehnání Urbi et orbi tento pátek 27.3. v 18,00 hodin. Toto eucharistické požehnání určené městu Řím a celému světu bude spojeno s možností získat plnomocné odpustky, v návaznosti na dekret Apoštolské penitenciárie vydaný v souvislosti s naléhavou situací nákazy Covid-19.
  „Chceme odpovědět na pandemii univerzálností modlitby, soucitu a něhy. Zůstaňme spojeni“, vyzval papež František po promluvě Anděl Páně minulou neděli.

       Plnomocné odpustky může získat také člověk, který se v bezprostřední blízkosti smrti ocitne bez možnosti přijmout svátost pomazání nemocných a svaté přijímání. V tomto případě se doporučuje uctít ukřižovaného Ježíše nebo kříž – uvádí dekret.

 

      V naší farnosti se uskuteční TRIDUUM MM ve dnech 27.3.-29.3.2020 v naší hověžské farnosti se uskuteční soukromě doma v jednotlivých rodinách matek. Čas modliteb máme sjednocen následovně: pá 27.3. po skončení  modlitby s papežem Františkem /začátek modlitby v 18.00 hod./, so 28.3. v 8.00 hod. a v ne 29.3. v 9.00 hod. 

     Moji drazí,  denně na Vás pamatuji v modlitbě a děkuji též za Vaše modlitby a oběti které přinášíte. Prosím, i nadále vytrvejme v pokorné prosbě o Boží milosrdenství pro tento svět. Včera skončila novéna -  ke které nás pozval otec biskup Vojtěch Cikrle a děkuji všem, kteří jste se poctivě zapojili. Samozřejmě těžko udržíme na modlitbách děti celou hodinu…. Ale každé semknutí ve společném čase modlitby má jistě velkou sílu a moc,  i když to bude jen pár chvil,  s touhou připojit se dle vlastních dispozic k zástupu modlitebníků…

     K mnohým, kteří nemají internet,  nebo si neotevírají Farní stránky se mnoho informací nedostane. Ale mám za to, že pokud chtějí mít podíl na utrpení a soucítění s druhými, že si najdou svoji cestičku jak posvěcovat sebe i tento svět a prosit o jeho uzdravení.  

I nadále se dle možností připojme k výzvě otce arcibiskupa Jana a ve 20,00 hod. se  spojme duchovně k modlitbě: Za ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží láskySpolečná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme.

 

Nabízím možnost jak tuto modlitbu uspořádat: prosím - je to jen nabídka  -  každý ať se zapojí dle svých možností:      

Modlitba v čase slabosti                                                                               V postní době – modlitba bolestného růžence                                            Litanie v čase nakažlivých nemocí                                                               Modlitba otce Arcibiskupa                                                                                A pro odvážné ještě Korunka k Božímu milosrdenství

Modlitby jsou za sebou v příloze – stačí vytisknout pod názvem:Společná modlitba ve 20.doc 

 

 

Všem ze srdce žehná a zůstává s Vámi P. Vlastimil

 

zde ke stažení Společná modlitba ve 20 i v pdf:Společná modlitba ve 20.pdf

Zpět