Milovaní bratři a sestry.

17.03.2020 07:54
Milovaní bratři a sestry.
Děkuji všem, kteří se v těchto dnech  zapojujete modlitbou a důvěrou v pomoc Boží v těchto těžkých dnech.
K těmto pohnutým událostech, přeposílám list našich biskupů.
Též přikládám 9 denní modlitbu /Novénu/ otce biskupa Vojtěcha Cikrleho
a modlitbu našeho otce arcibiskupa Jana Graubnera.
 
Když se nemůžeme setkat společně -  můžeme se spojit duchovně - nejlépe  již v dříve navržené 20,00 hodině. 
Je na  každé rodině jak si tuto svatou hodinku uspořádá. Samozřejmě jinak to bude u nás dospělých, jinak když se modlíme se dětmi.
 
Dovolil bych si navrhnout toto schema pro následné dny:
 
Modlitba bolestného růžence.
Následně -  devítidenní novéna s prosbami k Panně Marii a svatým.
Modlitba otce arcibiskupa.
A bylo by hrdinné ještě zařadit Korunku k Božímu milosrdenství.
 
Prosím je to jen návrh, nejde o příkaz.
 
Každá modlitba -  upřímná a vroucí  má před Boží tváří velkou cenu. Vždyť náš nebeský Otec je rád, když za ním přicházíme a neseme mu své bolesti i naděje. Kdy jsme ochotni odhlédnout od sebe a přinášet k němu nemocné a potřebné, ošetřovatele, ty, kteří ztratili své drahé, ale taky sebe navzájem.
 
Zkusme takto vytvořit společenství modlitby, které bude milé Bohu, kterými posvětíme i naše rodiny.
K této odvaze Vašim rodinám žehná v modlitbě s Vámi zůstává a doprovází  P. Vlastimil
 
Novéna pro zastavení epidemie koronaviru:Novéna pro zastavení epidemie koronaviru.doc
Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera:Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera.doc
 
 

 

Zpět