Milí farníci

12.04.2020 10:31

Milí farníci,

dnešní nocí se stane něco úžasného -  Pán Ježíš rozrazí temnotu beznaděje a přinese svým vzkříšením radost  pro ty, kteří se ocitli ve zmatku, obavách a beznaději. Jak to dnes ve Svaté liturgii zazní ve slovech anděla k rozbolavělým ženám jdoucím k Ježíšovu hrobu: Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl.  

     A stejně silná výpověď po dvou tisíciletích k nám zaznívá tuto Svatou noc. Pán vstal a dává se nám zakoušet v mnoha podobách. Kolik jen dobrých lidí nám posílá do cesty a kolik různých „náhod“  a „setkání“ je možné zachytit každý den. Jen je nutné mít citlivé vnímání a otevřené srdce, aby se každý den stal zázračným.  

     I když nemůže při společném slavením být spolu, navzájem si stisknout ruce a obejmout se, přesto tu radost nám nikdo nemůže vzít… A toto můžeme naznačit tím, když se dnes na Bílou sobotu připojíme k výzvě našich biskupů a  po setmění, zapálíme za okny našich domů svíčku, případně vystavíme obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Vždyť Ježíš je Světlem našeho života.

 

     Chci Vám všem poděkovat za Vaši věrnost, kdy využíváte možnosti otevřeného kostela k osobní modlitbě, navštěvujete možná více než jindy přenosy bohoslužeb, nebo jiných krásných duchovních zamyšlení a jsme spojeni modlitbami, ve kterých pamatujeme na sebe a na celou nastalou situaci ve světě….

     Přeji Vám, Vašim rodinám požehnané a milostiplné prožívání Velikonoc a jak už jsem slíbil dovolil bych si to vyjádřit též malinkých videem v příloze. Nejde o umělecké dílo, byl to jen malý neumělý pokus sdělit a přiblížit nevyslovitelné, to co správně můžeme vidět jen srdcem…

     Všem ze srdce žehná a modlitbě doprovází Váš P. Vlastimil

 

Dále máte v příloze Velikonoční pozdrav otce arcibiskupa

A taky hezkou promluvu Papeže Františka k těmto dnům.

Děti najdou na jejich stránkách další metodiku a evangelijní texty.

Dnešní Svatá liturgie bude v naší farnosti bez účasti lidu v 19,45 hod. Za všechny dobrodince z farnosti Hovězí a Zděchov. Zítra v 8,30 za farníky z obou farností. Na Bílou sobotu na Tv Noe - 21.00: velikonoční vigilie s papežem Františkem z baziliky sv. Petra a Velikonoční neděle v 11.00 z náměstí sv. Petra, v jejímž závěru udělí papež František požehnání Urbi et Orbi

Tento týden  se budeme modlit za Julii Strbačkovu, která se připravuje na Svaté přijímání a za jejich rodinu.

Zpět