Milí farníci

29.03.2020 09:32

Milí farníci,

všechny vás srdečně zdravím. I nadále v tomto týdnu budu soukromě slavit mše svaté. Opět nabízím těm, kteří v tomto týdnu mají zapsané intence, že je soukromě odsloužím. Několik z Vás již tuto nabídku přijalo. Pokud se nikdo z vás neozve,  budu sloužit na potřebné úmysly.  Mobil:  739 246 029 nebo  vlastim.vanek@seznam.cz 

 

Zítra budu v 9,15 dle „letního času“ slavit za naše farnosti mše svaté. Můžete se duchovně připojit.

Vzpomeňme v modlitbě na emeritního pomocného biskupa pražského Karla Herbsta,  který v pátek 27. března 2020 byl hospitalizován v Nemocnici pod Petřínem na JIP. Zatím mu byl diagnostikován plicní nález a problémy se srdcem. Má pozitivní test na  koronavir.

Dnes v neděli a v pátek se můžeme společně doma a duchovně v obou farnostech  sjednotit v modlitbě Křížové cesty v 15,00 hod. Velmi vhodná a hluboká je - Křížová cesta v době pandemie koronaviru,  kterou naleznete na Farních stránkách.

Jak prožít 5. neděli postní? Je možné sledovat z nabídky několik desítek přenosů mše svaté, které najdete na: www.mse online.cz

Dále je na internetu nabídka Modlitba v rodině – 5. neděle postní,  a možnost pro děti - Nedělní videokázání pro děti - P. Romana Vlka. Též stojí za povšimnutí:  Online život křesťana v době koronaviru zpracované bohoslovci.  V době od 29. března do 5. dubna 2020 se budeme modlit za mládež – odkaz na: Týden modliteb za mládež - Církev.cz

A mnoho dalších krásných inspirací. To vše naleznete na  církev.cz    

 

Dále dětem zasílám evangelium, metodiku a kartičky pro 5. neděli postní. Na Farních stránkách - Pro děti. Jinak je možné tyto odkazy najít na  www.k atechetiolomouc.cz      pod heslem Úvod
 

Připomínám zdařilou aplikaci pro děti, kterou si můžete zdarma stáhnout:  www.bible.com./cs/kids 
 

V tomto týdnu se budeme modlit za Elišku Koňaříkovu, která se  připravuje na Svaté přijímání a jejich rodinu.

S vděčností za Vaše modlitby, oběti, pomoc potřebným Vám vroucně děkuji a všem ze srdce žehná Váš P. Vlastimil

Kostel je denně otevřený k osobní modlitbě. Jsou tam modlitby k soukromé pobožnosti a též k rozebrání je  vytištěná Společná modlitba ve 20,00 a Křížová cesta, pro ty,  kteří nemají počítač, nebo tiskárnu a chtěli by se připojit třeba tímto připraveným modlitebním uspořádáním.  

 

Zpět