Milí farníci

21.03.2020 20:50

Milí farníci, když nemůžeme zatím slavit mši svatou společně – je zde kladen větší důraz na každého z nás. Jak prožijeme neděli – aby se nestala jen dnem odpočinku a duchovní stránka by tam chyběla. Dovolím si připomenout již uvedená slova otce arcibiskupa.   

     I když nedělní mše svaté do odvolání se nebudou v kostelech konat a máme od fyzické účasti  dispenz, je potřebné slavit neděli v rodinném společenství a být přítomni na bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků zvl. se nabízí televizní stanice Noe, nebo rádio Proglas.

      Dále nás otec arcibiskup vyzývá k denní modlitbě ve 20,00 hod. za ukončení epidemie, za všechny  nemocné a jejich ošetřovatele, za všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha… /srov. list otce arcibiskupa – na Farních stránkách./

Pro děti, které se připravují na Svaté přijímání, ale i ostatní  posílám ze stránek:  Centrum pro katechezi Olomouc  / je možné si na internetu tyto stránky otevřít./    Je tam mnoho krásných textů, které je možné využít.   Zde si můžete najít v metodice ke kartičkám též slovo P. Romana Vlka k dětem.

V příloze jsou již naskenovány texty, které si doma můžete vytisknout i s kartičkou pro tuto neděli. Tímto bych vám usnadnil nedělní bohoslužbu a mohli jste si ji se svými dětmi rozvinout.

 

Arcibiskup Jan Graubner promluví k divákům TV Noe.  Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místopředseda ČBK, odslouží mši svatou v přímém přenosu televize Noe v neděli 22. března od 10.30 hodin. / převzato z církev.cz /

 

Pod odkazem církev.cz   najdete mnoho dobrých aktuelních zpráv a též jak slavit 4. neděli postní. Prosím využijte tuto nabídku.

 

Dále jsem dostal možnost pro děti hezkou biblickou hru do tabletu či mobilu pro děti k hlubšímu poznání Bible. Zkuste sami posoudit a dle zvážení využít pro děti. Blíže -  zaslaný plakát  - Bibleforkids.

 

V týdnu slavím soukromně mše svaté. Připomínám, kdo má v týdnu zapsanou intenci a souhlasí, aby byla odsloužena na faře,  ať mě napíše, nebo zavolá.  Jinak budu sloužit na potřebné úmysly – a neodsloužené mše svaté budou někdy v příštím pololetí.   Je možné mě kontaktovat: vlastim.vanek@seznam.cz   mobil: 739 246 029

 

Moji drazí nezapomínám na Vás a pamatuji v modlitbách.

Za živé a + Josefy z našich farností jsem slavil mši svatou ve čtvrtek.

Tuto neděli budu za naše farnosti slavit mši svatou na faře v 8,15 hod.

 

V tomto týdnu se budeme modlit za Vojtěcha Dostála, který se připravuje na Svaté přijímání a jeho rodinu.

 

Všem farníkům v obou farnostech žehná a spojený s Vámi i s lidmi,  kteří prožívají těžké životní chvíle     Váš   P. Vlastimil

Zpět