Milí farníci, příští 2. neděle velikonoční je neděle Božího milosrdenství.

10.04.2020 16:09

Milí farníci, příští 2. neděle velikonoční je neděle Božího milosrdenství. Podle Ježíšova příslibu, který zjevil sv. Faustyně Kowalské můžeme získat mnoho Božích milostí pro duše, které mu v této Novéně přinášíme.

Text je v příloze a taky je možné si jej natištěný vzít v předsíni kostela.

Dnes, na VELKÝ PÁTEK  byl Pán Ježíš byl ukřižován a v hrozných mukách zemřel za naše hříchy i hříchy celého světa. Protože nemůžeme společně slavit v kostele dnešní památku umučení Páně, která je dnes v naší farnosti v 15,00 hod., přesto se můžeme duchovně spojit. Je vhodné si doma vystavit kříž, zapálit svíci,  pomodlit se bolestný růženec, nebo jeho desátek. Též je vhodná Korunka k Božímu milosrdenství.

    Též je možné dnes  prožít  se Svatým otcem Františkem v 18:00 – liturgii Velkého pátku se zvláštním úmyslem přímluv za nemocné a za ty, kdo se ocitli v mimořádných nesnázích

A též Křížovou cestu se Svatým otcem Františkem,  která bude na Svatopetrském náměstí v přímém přenosu na TV Noe od 21.00 hodin.

    Též v příloze dávám k dispozici s laskavým svolením Mgr. PaedDr. Jiří Vojtěch Černý, OMelit. cap. Mag., farního vikáře v Havlíčkově Brodě prezentaci Křížové cesty tak, jak ji může prožít soudobý poutník v dnešním Jeruzalémě. Vydejte se úzkými uličkami starého Jeruzaléma a zkuste ve všem tom hluku a  tlačenici, zahlédnout stopy Pána Ježíše s křížem na ramenou....   

Můžete ji najít na odkazu: https://uloz.to/file/QGCErEyDdhBL/svata-zeme-pro-fidei-3-via-dolorosa-ppt

 

Ještě bych rád upozornil na nový internetový portál Velikonoce.cz

Farnosti a sbory mohou nově prezentovat své velikonoční programy na stránkách www.velikonoce.cz. Návštěvníci webu mohou vyhledávat v nabídce programů podle jednotlivých dnů, podle věkového zaměření (pro děti, mládež, rodiny, seniory). Je uveden přehled nejen online přenosů, ale také kostelů otevřených k soukromé modlitbě, inspirace k prožití velikonočního smíření s Bohem, k vedení domácí bohoslužby či tvoření nebo netradiční aktivity o Velikonocích...

 

 

V modlitbě jsem s Vámi spojený a děkuji všem, za Vaše rodinné prožívání těchto posvátných dnů.  Všem žehná P. Vlastimil 

Zpět