Mary’s Meals - Naše poslání

24.02.2020 12:11

Mary’s Meals - Naše poslání

 

Každé dítě si zaslouží vzdělání  a dostatek jídla.  Našim posláním je, že každé dítě dostane jedno jídlo denně v místě svého vzdělávání a že ti, kteří mají více než potřebují, se budou dělit s těmi, kterým se nedostává ani těch nejzákladnějších potřeb.

Spolu s našimi podporovateli věříme, že není důvod, proč bychom toto poslání nemohli zrealizovat. Každé hladovějící dítě je pro nás důležité. Pokud máme před sebou hladové děti, dáme jim najíst, a zároveň budeme hledat řešení, jak je sytit dlouhodobě, a tím vytvářet světové hnutí lidí, kteří věří v tuto vizi. Magnus MacFarlane-Barrow, zakladatel a jednatel Mary’s Meals

Mary’s Meals je mezinárodní hnutí podporované lidmi nejrůznějších zájmů z rozličných částí světa.

Naším posláním je umožnit lidem, aby nabídli peníze, věci, dovednosti, čas nebo modlitbu a tímto poskytli tu nejefektivnější pomoc těm, kteří trpí kvůli extrémní chudobě v nejubožejších zemích světa.

V naší rodině Mary’s Meals jsou vítáni všichni bez rozdílu a věříme, že každý může určitým významným způsobem přispět k realizaci našeho poslání.

Vaše dary pro Mary’s Meals mohou pomoci trvale změnit životy dětí žijících v nejchudších částech světa. 

Pouhých 459 korun nasytí jedno dítě po celý školní rok, takže i ta nejmenší částka má velký význam.

Již 1 667 067 dětí z celého světa má dnes ve škole jídlo od Mary‘s Meals - a to vše díky vám!

„Když nemůžeš nasytit sto lidí, nasyť jen jednoho.“ Matka Tereza

Zpět