LUŽENSKÁ KAPLIČKA

24.06.2019 10:00

 

LUŽENSKÁ KAPLIČKA

 

     Když jsem na Vsetín před 7 lety nastoupil, na první děkanátní akci jsem jel do Lužné, kde se tehdy slavilo 100 let místního hasičského sboru. Tenkrát pan Jiří Žák, tamní místostarosta, informoval generálního vikáře Mons. Josefa Nuzíka o záměru přestavět starou požární zbrojnici na kapličku. V obci  rozběhlo místní referendum, kde se lidé mohli vyjádřit k návrhům, k čemu by budova mohla sloužit a také k navrženým patronům zasvěcení kaple (svatý Florian, patron hasičů a Panna Maria Lurdská). Místní zastupitelstvo pod vedením pana starosty Miroslava Papšíka a místostarosty Jiřího Žáka začalo s přebudováváním hasičské zbrojnice na kapli před 5 lety, v době, kdy jsme pod svá křídla převzali Valašskou Polanku.

 

      Kaplička je nyní z velké většiny hotová, ale na dokončení chybí finanční prostředky. Proto se kněží na své dubnové konferenci rozhodli, že tuto stavbu podpoří, a že na ni bude v rámci farností děkanátu uskutečněna finanční sbírka. Ostatně, jako kdysi před léty na kostel v Horní Lidči nebo v Karolince.

 

     Kéž Panna Maria Lurdská a svatý Florián chrání a podporuje toto dílo shůry a vám vaši štědrost odplatí. Platilo, a platit bude, že generace, která postavila kostel, bude vždy zapsána zlatým písmem v dějinách té či oné obce.

Jménem lužanských farníků vděčný

 

      P. František Král, děkan a P. Vlastimil Vaněk, místoděkan.

 

      Sbírka na kapličku v Lužné bude v našich farnostech vykonána 30. června 2019

 

Zpět