klášter Jablonné,varhany

10.02.2020 09:39
Vážení přátelé,
v Jablonném v Podještědí jsme zahájili oslavy spojené s 800. výročím narození sv. Zdislavy z Lemberka. Srdečně Vás zveme na pouť k této vzácné ženě, kterou uctíváme jako patronku rodin i jako uzdravitelku nemocných. O paní Zdislavě se také vypráví, že je stavitelkou zdejšího kostela. Podle dochované barokní legendy chodívala v noci na stavbu kostela a přinášela kameny, aby zedníci měli ráno vše připravené a dílo mohlo rychle vzkvétat.
 Proto není náhodou, že v tomto jubilejním roce bude zahájena rekonstrukce baziliky sv. Vavřince a sv. Zdislavy. V rámci rekonstrukce jsme museli přistoupit i k rekonstrukci varhan, které nám v minulém roce definitivně vypověděly  službu.
  „Zdislavo milá, stavitelko chrámu, dnes znovu do stavby se dej, v základy polož srdce vlasti naší a klenbu až u nebes pro duše přichystej.“                                                                                                                   P. Ambrož M. Svatoš OP
 Tímto Vás chceme požádat o modlitbu, kterou budeme pro tak velké dílo oprav moc potřebovat. Dále Vám, Vaším přátelům, farnostem... chceme nabídnout Jablonské píšťaly, které si můžete u nás zakoupit a tak přispět na stavbu nových varhan. Informace naleznete na přiložených letáčcích v příloze.
 Touto cestou chceme také poděkovat všem, kteří se za nás modlí. Je to pro nás velkým povzbuzením. Děkujeme též všem dárcům, kteří nám zaslali finanční dary, a přispěli tak k brzkému rozeznění královského nástroje varhan a také k rekonstrukci baziliky, v níž odpočívá naše vzácná česká světice.
 
Za bratry dominikány a se sestry dominikánky z Jablonného v Podještědí
Sestra Roberta Markéta Ševčíková
 
leták zde:info-plakat-na-varhany.pdf a zde: Nastenka_baziliky119x90_pdf.pdf
 
 
Zpět