Milí farníci moc děkuji, že respektujete Vládání nařízení, které je pro nás závazné. Pro nikoho z nás to není příjemné a navíc se to promítlo i do účasti na mši svaté.

Od pondělí 11.5. je možné se opět setkávat na mši svaté v počtu 100 lidí. Abychom zachovali předpisy, které nařídila vláda, je nutné dodržet odstup 2 m. /Samozřejmě pro rodinu to neplatí./

    Proto je nyní v kostele počet míst omezen. Je zde připraveno 70 míst k sezení včetně kůru + 7 v presbytáři pro ministranty.  Pokud přijde rodina společně a zabere třeba jednu řadu míst k sezení,  zvýší se počet míst v kostele na 85- 90.

      Abych vám mohl co nejvíce vyjít vstříc a mohli být všichni přítomni v kostele, prosím, abyste se do pátku 15.5. večera přihlásili na některou mši svatou na kterou budete závazně chodit po dobu nouzového stavu – což předpokládáme asi 4 týdny. Pro zapsané je už předpřipraven rezervační systém.

 Abych Vám mohl vyjít co nejvíce vstříc byl na Farní radě vznesen požadavek na sobotní mši svatou, která je již s nedělní platností. Od mého úmyslu a ochotě k Vašemu dobru odsloužit v sobotu dokonce dvě mše svaté, bylo nakonec upuštěno.

     Možnosti je možné si vybrat ze 4 mší svatých tyto:

Sobotní mše svatá 16.5. a následné soboty v 18,00 hod. Nedělní mše svaté 17.5:  v 8,00 hod., v 11,00 hod. a též mimořádně po dobu nouzového stavu ještě v 18,00 hod.

      Pokud Vám to bude možné,  moc bych chtěl poprosit abyste si vybrali mši svatou jinou, než v 8,00, protože tam je již téměř plno         

/a musíme počítat s těmi,  kteří mají zadanou mši svatou a nejsou zapsáni/     a pak byste se nemuseli dostat dovnitř, ale být před kostelem. Sice venku budou připravené židle, ale proto je více mší svatých,  abychom mohli být všichni uvnitř kostela lépe s účast v kostele rozdělila. Moc by mě pomohlo, kdybyste se zapisovali na večerní mše svaté. 

    Možnost zapsání:  V předsíni kostela od 8,00 hod. do 19,00 hod. , SMS mobil 739 246 029 nebo WhatsApp, Email:   vlastim.vanek@seznam.cz 

Prosil bych uvést jméno, budu rád za číslo domu a počet, kolik z rodiny přijde a na kterou z těch 4 mší svatých.  Moc bych chtěl ještě jednou  poprosit, dodržujte i další týdny Vaši účast na mši svaté ve stejnou hodinu, kterou jste si sami vybrali.   Moc to pomůže lepší rozmístění v kostele.     

 

Velká prosba -  prosím přijďte minimálně deset minut před mší svatou, aby vše proběhlo v klidu a pokoji a mohli jsme začít včas slavit mši svatou. Zvláště to platí pro mše svaté v 8,00 a 11,00 hod.  

Buďme k sobě prosím ohleduplní. A když už nebude možné kapacitně být přímo v kostele, /respektujme tento omezený počet 77 - 85 věřících/,  nebuďte mrzutí a obětujme to našemu Pánu Ježíši s důvěrou, že zase budeme brzy všichni pospolu jako před vypuknutím epidemie. Aby nás ani tato zkouška nouzového stavu, kterou prožíváme nerozdělila a společně jsme vše ustáli.

 

Respektujme též to, že za koho je slavena mše svatá,  tam rodina bude chtít být přítomna i když nejsou zapsáni.  A může se stát, že ti, kteří se poctivě napsali a zavázali pravidelnou účastí v jeden čas bohoslužby se už nemusí dostat dovnitř do kostela.

 

Samozřejmě na mši svatou mohou přijít i ti, kteří nejsou zapsáni ale pokud již bude kostel kapacitně zaplněn,  budou účastni na mši svaté venku.

Ti kteří se zapíší na sobotu, nebo neděli večer, dle rozpisu mají z 90 %  jisté místo v kostele.

 

Prosím zkoumejme počasí a je dobré mít v pohotovosti deštník, či pláštěnku pokud by židle mokré po předchozím dešti.

 

Nemusíte mít obavy – protože každému příchozímu bude dána na ruky dezinfekce. V kostele – jsou vyznačeny požadované odstupy ob jednu lavici a připraveny značky, kam Vás budou pověření lidé usazovat. Pak je nutné, aby každý příchozí měl nasazenou roušku.

 

     Jen připomínám, že v neděli je vyhlášena otcem arcibiskupem sbírka na pomoc křesťanům na Blízkém východě -  vyhlášená otcem arcibiskupem Janem Graubnerem – blíže Farní stránky.

 

       Těším se na Vás a prosím o brzké zaslání rezervace na mši svatou. S přáním hezkého dne všem žehná P. Vlastimil

Vítejte na stránkách farnosti Hovězí

Vítejte  na stránkách Římskokatolické farnosti Hovězí. Na těchto stránkách naleznete informace o dění ve farnosti a to aktuální i dlouhodobějšího charakteru.

Pokud zde postrádáte informaci, která by podle Vašeho názoru na internetových stránkách neměla chybět, či chcete zaslat materiál, který by podle Vašeho názoru měl být na těchto stránkách zveřejněn, můžete nám napsat email na adresu info@farnosthovezi.cz

Facebook farnosti Hovězí

https://www.facebook.com/farnosthovezi/

 

Skaut Hovězí

 

Schůzky dětí oddílu jsou každý pátek v 16 hodin na faře. Více na webových strán kách

 

 

Dětský sboreček Malá schola Hovězí 

má vlastní webové  stránky

 

Charita Nový Hrozenkov

 

 

Aktuality

Milí farníci

29.03.2020 09:32
Milí farníci, všechny vás srdečně zdravím. I nadále v tomto týdnu budu soukromě slavit mše svaté. Opět nabízím těm, kteří v tomto týdnu mají zapsané intence, že je soukromě odsloužím. Několik z Vás již tuto nabídku přijalo. Pokud se nikdo z vás neozve,  budu sloužit na...

Společná modlitba ve 20,00

29.03.2020 08:56
zde ke stažení v PDF:Společná modlitba ve 20.pdf zde ke stažení ve wordu:Společná modlitba ve 20.doc

Milovaní farníci

27.03.2020 08:21
Milovaní farníci,   v této době je na každém z nás, jakým způsobem chceme prohloubit svůj duchovní život, náš osobní vztah k Bohu a nezapomenout zahrnout do svého srdce mnoho těch, kteří prožívají velmi těžké období.      Vzpomínáme na rodiny...

Ohlášky

Ohlášky ze dne 24.5.2020

24.05.2020 18:24
Dnes je 7. neděle velikonoční   -  Den modliteb za církev v Číně a modliteb za sdělovací prostředky. Po. – Tichá zádušní mše svatá v 8,00 hod.   Út. – sv. Filipa Neriho, kněze - večerní mše svatá v 18,00 hod. So. - sv. Zdislavy - mše...

Ohlášky ze dne 17.5.2020

18.05.2020 07:17
Dnes je 6. neděle velikonoční – Den modliteb za pronásledované křesťany ve světě Dnešní sbírka byla na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. St. . -   sv. Klementa Maria Hofbauera, kněze – 8,00 mše svatá. Čt....

Ohlášky ze dne 10.5.2020

09.05.2020 20:55
Dnes je 5. neděle velikonoční  Májová pobožnost v 18,00 hod. St. -  Panny Marie Fatimské    Čt. – sv. Matěje, apoštola  So. – sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka !!! Bude až večerní mše svatá v 18,000 hod. s nedělní platností!!! Příští...