Kostel je denně otevřený k osobní modlitbě. Jsou tam modlitby k soukromé pobožnosti a též k rozebrání je  vytištěná Společná modlitba ve 20,00 a Křížová cesta, pro ty,  kteří nemají počítač, nebo tiskárnu a chtěli by se připojit třeba tímto připraveným modlitebním uspořádáním.  

------------------------------------------------------------------------------

Milí bratři a sestry,  v souvislosti s událostmi které prožíváme si můžeme možná ještě více uvědomit, že o nás náš milující nebeský Otce ví a je rád když se k němu obracíme. Nechce nás nechat bez pomoci.

     Co můžeme v těchto dnech dělat? Již v zaslaném prohlášení českých a moravských biskupů je řada inspirací, které nám pomohou  najít pro každého možnost jak tyto dny prožívat.

     I když nedělní mše svaté do odvolání se nebudou v kostelech konat a máme od fyzické účasti  dispenz, je potřebné slavit neděli v rodinném společenství a být přítomni na bohoslužbách prostřednictvím sdělovacích prostředků zvl. se nabízí televizní stanice Noe, nebo rádio Proglas.

      Dále nás otec arcibiskup vyzývá k denní modlitbě ve 20,00 hod. za ukončení epidemie, za všechny  nemocné a jejich ošetřovatele, za všechny zasažené, za odpuštění hříchů i usmíření Boha… /srov. list otce arcibiskupa./

Pro děti -  i nadále bude na Farních stránkách metodika s příslušným evangeliem  ke každé neděli. Protože mají nyní více času připomínám, že je další vhodný materiál pro dobu postní najít na: https://www.katechetiolomouc.cz/news/postni-aktivita-2020-poznavanim-pisma-poznavam-krista/

Též je možnost zapojit se touto modlitbou: www.vira.cz /modlitba-pandemie

Mše svaté nebudou ani v následných všedních dnech, protože s vydaným nařízením při návratu do vlasti jsem do 28.3. v povinné karanténě. Mše svaté budu sloužit  soukromně na faře.

      Protože vámi zadané intence na příští dva týdny nebudou moci být odslouženy v kostele do konce června, nabízím těm, kteří si nechali zapsat mši svatou a souhlasili by s tím,  že jejich mši svatou odsloužím soukromně na faře. Je však  nutné dát mně vědět – telefonicky, nebo Emailem.  Jinak budu sloužit na vlastní úmysly.  

Mobil 739 246 029     Vlastim.Vanek@seznam.cz

V případě pohřbu respektujme nařízení s omezením počtu 30 účastníků na blízké příbuzné.

       Dále zvláště pro společenství Modliteb otců je v příloze devítidenní novéna k sv. Josefovi. Je možné využít i pro ostatní.  Z listu MO: Můžeme se společně (obvykle v 21:00)  -  případně od přečtení tohoto mailu modlit novénu k sv. Josefovi a Panně Marii, do které byli zakomponovány aktuální prosby. 

Předsíň kostela  bude denně otevřena k osobní modlitbě.  

Od neděle se budeme modlit za Matyáše Jurčíka a jeho rodinu.

Křížová cesta nebude, ani bohoslužby v týdnu.   Všem žehná P. Vlastimil

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vítejte na stránkách farnosti Hovězí

Vítejte  na stránkách Římskokatolické farnosti Hovězí. Na těchto stránkách naleznete informace o dění ve farnosti a to aktuální i dlouhodobějšího charakteru.

Pokud zde postrádáte informaci, která by podle Vašeho názoru na internetových stránkách neměla chybět, či chcete zaslat materiál, který by podle Vašeho názoru měl být na těchto stránkách zveřejněn, můžete nám napsat email na adresu info@farnosthovezi.cz

Facebook farnosti Hovězí

https://www.facebook.com/farnosthovezi/

 

Skaut Hovězí

 

Schůzky dětí oddílu jsou každý pátek v 16 hodin na faře. Více na webových strán kách

 

 

Dětský sboreček Malá schola Hovězí 

má vlastní webové  stránky

 

Charita Nový Hrozenkov

 

 

Aktuality

Noční modlitební procesí proti ratifikaci Istambulské úmluvy a na podporu tradiční rodiny

04.09.2018 10:25

Připomínka jubilea o. arcibiskupa Jana

14.08.2018 12:45
Jsme zváni na oslava otce arcibiskupa Jana Graubnera 1.9.2018 do Olomouce  blíže v příloze a na nástěnce.  Po mši sv. bude pro Vás a pro Boží lid, který se zúčastní této slavnostní mše sv., připraveno občerstvení v prostorách vedle katedrály, které jsme pojali...

Zapisování úmyslů mší svatých na druhé pololetí 2018

20.06.2018 08:49
Zapisování úmyslů mší svatých na  druhé pololetí 2018  bude probíhat na faře a to v tyto dny:   V pondělí   25.6.  od 18,00 hod. - 19,30 hod. V úterý       26.6.  od   8,15 hod. – 9,15 hod. Ve čtvrtek  28.6.  od...

Ohlášky

Ohlášky ze dne 29.3.2020

29.03.2020 09:33
Milí farníci, všechny vás srdečně zdravím. I nadále v tomto týdnu budu soukromě slavit mše svaté. Opět nabízím těm, kteří v tomto týdnu mají zapsané intence, že je soukromě odsloužím. Několik z Vás již tuto nabídku přijalo. Pokud se nikdo z vás neozve,  budu sloužit na...

Ohlášky ze dne 8.3.2020

09.03.2020 08:02
Dnes je 2. neděle postní Do čtvrtečního večera mě zastupuje P. Ján Rušin. Číslo telefonu je:  736 501 959   Výuka náboženství v týdnu ve škole nebude. V pátek 13.3.  mají děti 3. třídy setkání na faře od 13,30 hod.   Večerní mše svaté nebo...

Ohlášky ze dne 1.3.2020

03.03.2020 18:30
Dnes je 1. neděle postní Út. – 7,30 – tichá mše svatá Čt. - v 17,30 hod.  adorace rodičů a dětí za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání.      Zvláště zvu děti, které se připravují na Svaté přijímání  a jejich...