Archiv článků

SAMOLEPKA č.3 Abrahám se vydal do neznámé země

18.09.2013 09:06
Abrahám uvěřil Hospodinovým slovům. Rozhodl se proto odejít s celou rodinou do neznámé země. Hospodin mu ukazoval cestu. Určitě se každý z vás někdy chystal na výlet nebo na něja­ký tábor. Tehdy jste si s sebou mohli vzít jen ty nejpotřeb­nější věci a pár hraček, které se vlezly do batohu nebo...

SAMOLEPKA č.2 Abrahám uslyšel, jak k němu mluví Hospodin

14.09.2013 20:55
K Abrahámovi promluvil Hospodin. Řekl mu, aby odešel do krásné země Kanaán. Slíbil, že mu bude žehnat a vzejde z něho velký národ. Abrahám byl bohatý muž. Ne že by měl kapsy piné zlaťáků, ale patřila mu velká stáda ovcí, koz a velbloudů, o která se starala spousta služebníků. Abrahámovi se dařilo a...

SAMOLEPKA č.1 Abrahám pocházel z města Ur

14.09.2013 20:54
Abrahám byl bohatý muž, který žil před mnoha staletími v městě Ur. Lidétehdy neznali Pána Boha. Vymysleli si proto své bohy, ke kterým se modlili. Před mnoha staletími žil se svou manželkou Sárou v jedné zemi Abrahám. Této zemi dnes říkáme Mezopotámie. Ležela daleko od nás. Museli bychom tam letět...

Ministrantský tábor Špindlerův Mlýn 28.7.-3.8.2013

06.08.2013 10:47
Je neděle 28. července, modrá obloha a žhnoucí slunce ukazují, že bude parný letní den. Po dopoledních mších svatých a skvělých nedělních obědech se o půl druhé odpoledne začínají ministranti v doprovodu rodičů a vedoucí scházet na naší faře. Čeká nás tábor ve Špindlerově Mlýně...

Jak mluvit o Bohu?

04.08.2013 19:09
Jak mluvit o Bohu? Dnešní evangelium nás vybízí nás k tomu, abychom si hromadili poklady v nebi. Říká se, že největším pokladem je dobrý přítel. Největším skutkem lásky je pomoci příteli, aby se dostal do nebe. A největší radost bude s dobrými přáteli nebe sdílet. Aby se nám to...

Duchovní obnova

01.08.2013 15:01
Duchovní obnova Ve dnech od 23. 7. (úterý) do 27. 7. (sobota) 2013, se v kongregaci milosrdných sester sv. Kříže v Kroměříži, konala duchovní obnova pro dívky, s názvem Dotkni se hvězd. Této duchovní obnovy se zúčastnilo pět dívek z naší farnosti Hovězí (jmenovitě: Kristýna a...

Ohlášky ze dne 13.1.2013

05.01.2013 12:26
  Zítra večer v 17:00 bude společné zakončení roku 2012 mší svatou na  poděkování se zprávou o životě farnosti v roce 2012, Te Deum a  svátostným požehnáním. Na Nový rok - Slavnost Matky Boží P. Marie, je  povinná účast na mši svaté, kterou lze splnit  i v před...

Ohlášky ze dne 6.1.2013

05.01.2013 12:01
Byli jste u nás spokojeni? Chcete se s námi podělit o své zkušenosti? Chcete získat více informací? Neváhejte a napište nám. Vaše názory jsou cennými podněty k neustálému zlepšování našich služeb. Navíc jakákoliv pochvala od spokojeného zákazníka je nejlepší odměnou naší práce.

Vítejte na našem novém webu!

05.01.2013 12:00
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.