Ohlášky ze dne 22.10.2017

26.10.2017 20:13

Dnes je 29. neděle v mezidobí

 misijní neděle - Den modliteb za misie                   

Všem dárcům, kteří dnes přispěli sbírkou na misie patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať. A vroucí dík kteří se zapojili s přípravou na dnešní misijní neděli.

 

V pondělí přijede do naší farnosti P. Jaroslav Stříž a povede Mariánské večeřadlo. Začínáme  v 16,30 sv. růžencem.

 

Úterý tichá mše svatá v 8,00 hod.

 

So.  - sv. Šimona a Judy, apoštolů

 

Příští neděle je 30. neděle v mezidobí

 

Chci požádat o přinesení fotografií vašich drahých, kteří zesnuli v tomto roce - na vzpomínkové tablo. 

 

Je možné již od 25.10. do 8.11. získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci. Podmínky budou na našich stránkách.

Zpět