Ohlášky ze dne 7.1.2018

08.01.2018 07:58

Dnes je Svátek Křtu Páně  -  končí doba vánoční

Po. –  tichá mše svatá již v 8,00 hod. Za nemocné a dar zdraví pro ně

Příští neděle je 2. neděle v mezidobí

V 11,00 hod. bude mše svatá pro školní mládež

 

Chci vroucně poděkovat všem, kteří se obětavě zapojili do Tříkrálové sbírky, zejména koledníčkům , vedoucím skupinek, maminkám za přípravu obleků a také všem dárcům. K těm, kteří nebyli doma, nebo k nim koledníci nepřišli je možno přispět do pokladničky, která je v sakristii. Upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

 

Výuka dětí, které mají náboženství v pondělí je beze změn.

 

Žáci 2. třídy budou mít náboženství již v úterý v 11,20 hod.

a následně žáci 3. třídy ve 12,10 hod. Učebna číslo 48.

 

Žáci 6. a 7. třídy výuku tento týden mít nebudou.

 

V pondělí svolávám Farní a Ekonomickou radu na faru na 18,00 hod. Prosím o účast.

 

Koncert  GOOD WORK kinosál neděle 14.1. v 15,00 hod. Vstupné dobrovolné.

 

 

Milí přátelé, sestry a bratři,

jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat o budoucnosti naší vlasti.

Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší země.

Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích. 

Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě.

Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování.

 

Vaši čeští a moravští biskupové

Zpět