Ohlášky ze dne 5.11.2017

08.11.2017 08:04

Dnes je 31. neděle v mezidobí Dnešní sbírka byla na Charitu. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať.

Út. Tichá zádušní mše svatá v 8,00 hod.

Čt. Svátek Posvěcení lateránského baziliky

Pá. sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve 

15,00 – za + Milana Motyku – večerní mše svatá již nebude

So. sv. Martina Tourského, biskupa – nebude mše svatá

Dnes odpoledne bude pobožnost za zemřelé ve 14,00 hod.

 

Příští neděle je 32. neděle v mezidobí  V 11,00 hod. mše svatá pro školní mládež

 

Ve dnech 10.-11.11. jsme srdečně zváni do Olomouce na konferenci o evangelizaci. Více informací na

www. credonadacnifond.cz

Též ve vývěsce a Farních stránkách

 

 

Adventní duchovní obnova pro ženy a muže – vývěska a Farní stránky

Zpět