Ohlášky ze dne 31.12.2017

02.01.2018 07:58

Dnes je Svátek Svaté Rodiny – Ježíše, Marie a Josefa

Po. - Slavnost Matky Boží Panny Marie – Závazný zasvěcený svátek – mše svatá v 8,00 a 11,00 hod.

Út. - sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve v 8,00 hod. - tichá mše svatá

St. – mše svatá v 8,00 hod.

Čtvrtek -  adorace rodičů a dětí v 17,30 hod. a v 18,00 hod.

 Za duchovní obnovu našich rodin a nová duchovní povolání

Pá. – První pátek v měsíci

So. - Slavnost  Zjevení Páně – Doporučený zasvěcený svátek

Žehnání vody, křídy, kadidla a zlata.  V sobotu 6. ledna proběhne v naší farnosti Tříkrálová sbírka.

Po skončení mše svaté, která bude v 8,00 hod. Požehnání koledníků bude v 9,00 hod.  Jste všichni srdečně zváni na mši svatou.  

Příští neděle je Svátek křtu Páně

 

Chci poděkovat upřímným Pán Bůh zaplať těm, kteří  přispěli dětem do Keni Jedním dárkem navíc“. Celkový dar farnosti Hovězí byl 14 750,00 ,- Kč. Dar byl včas odeslán.

 

V pondělí  1.1.2017 vás zvu na pouť na sv. Hostýn. Pojedeme auty. Odjezd ve 14,00 hod. od fary. Auta necháme zaparkované  pod Sv. Hostýnem a půjdeme pěšky tam i nazpět.  Baterky a malé občerstvení je vhodné mít s sebou.

 

Velké poděkování zpěvákům i těm, kteří jste přišli společně oslavit narozeného Ježíše zpěvem koled na náměstí a těm, kteří přijali přátelské posezení na faře.

Možnost koncertu 14.1. blíže letáčky vzadu v kostela  a plakát.

 

Do nového roku vám přeji otevřené srdce pro Boží milost, ať Pán chrání vaše kroky i rodiny a to vše na mocnou přímluvy Matky Boží Panny Marie.

Zpět