Ohlášky ze dne 29.10.2017

30.10.2017 08:17

Dnes je 30. neděle v mezidobí

Minulou neděli byla sbírka na misie. Sbírka činila v naší farnosti 29 860,- Kč. Všem dárcům patří upřímný dík a Pán Bůh zaplať za velmi štědrou sbírku.

Út. – 15,00 Za + Marii Provázkovu

 

St. – Slavnost Všech svatých – doporučený zasvěcený svátek  17,30 adorace rodičů a dětí  a mše svatá Za rodiny  v 18,00 hod.

Čt. - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé – mše svatá v 8,00 a v 18,00 hod.

První pátek v měsíci – mše svatá v 18,00 hod.

 

Příští neděle je 31. neděle v mezidobí – bude Sbírka na Charitu

Ve 14,00 hod. – pobožnost za zemřelé

 

Již od 25.10.  do 8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky přivlastnitelné duším v očistci.

Podmínky jejich získání jsou vyvěšeny. Jednou z podmínek je svátost smíření. Blíže na dveřích kostela a farních stránkách.

Proto využijte zvláště v těchto dnech příležitost ke svátosti smíření dle nabídnutých časů přede mší svatou a ve čtvrtek po mši svaté.  

 

Je možné si vzít vzadu v kostele vytištěný Pořad bohoslužeb pro lepší informaci.

Zpět